مجله علوم و فنون دریایی موفق به گرفتن DOI) Digital Object Identifier) شد.

(DOI) Digital Object Identifier یا شناسه دیجیتال اسناد یک شناسه بین‌المللی برای مقالات و محتواهای دیجیتالی است که نقش مهمی در استانداردسازی نشریات علمی، نمایه شدن نشریات و علم سنجی معتبر دارد. با استفاده از DOI یک شناسه دائمی برای تمامی مقالات ایرانی ایجاد شده، نگارش و درج منبع در مقالات با دقت بیشتری انجام گرفته و شمارش تعداد واقعی استنادات فراهم می‌شود. علاوه بر این، امکان محاسبه واقعی Impact Factor  و شاخص علم سنجی معتبر برای نشریات ایرانی فراهم خواهد شد.

________________________________________

 

(DOI) Digital Object Identifier یا شناسه دیجیتال، یک کد اختصاصی است که برای هر مقاله و محتوای الکترونیکی (مقاله، کتاب، و …) توسط موسسه DOI.org  تولید شده و همانند بارکد برای شناسایی محتواهای علمی به کار می‌رود.

این سیستم  یک استاندارد بین‌المللی است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد‌سازی ISO جهت شناسایی اسناد الکترونیکی مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته است. امروزه تمامی ناشرین معتبربین‌المللی ازاین شناسه استفاده می‌کنند و شایسته است که نشریات ایرانی نیزبرای استاندارد‌سازی از این شناسه استفاده نمایند.

 

برخی مزایای شناسه دیجیتال به این شرح است:

•        –      داشتن شناسه دایمی در همه مقالات

•        –     جذب ترافیک بیشتر و موثرتر به مقالات

•        –      تبدیل منابع به ابرلینک یا Hyperlink

•        –      جذب CITEDBY در منابع

•        –      جلوگیری از خطاهای انسانی یا ماشینی در نگارش منبع یا Reference

•        –      شمارش واقعی تعداد ارجاعات به مقالات

•        –      محاسبه واقعی  Impact Factor برای مجلات

•        –      ارتقا شاخص واقعی علم‌سنجی (scientometrics) دانشگاه‌ها