مهندسی دریا
استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود

مسعود حکمی فرد؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.167904.2253

چکیده
  یکی از رایج‌ترین روش‌های بررسی رفتار هیدرودینامیکی زیردریایی‌ مانند مانور شناور، مطالعه ضرایب هیدرودینامیکی آن‌ است. در این مقاله محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی شناور زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و به روش حجم محدود انجام گرفته است. به این منظور، بدنه‌ی بدون ملحقات با فرم مایرینگ انتخاب گردید و مانور ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21

امیر زارع پور؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ سهام الدین چراغی؛ وحید زارعی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 21-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.44305

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر می باشد. در ابتدا مدل جریان جزرو‌مدی در نقطه شروع خورموسی و با داده‌های جزرومدی ایستگاه راهنمایان به طور مناسبی اجرا و نتایج آن در نقطه داخل خورموسی با داده‌های ایستگاه بندر امام خمینی واسنجی شد و نتایج خوبی استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به هدف اصلی این تحقیق،‌ ...  بیشتر

انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن

بهشاد مرداسی؛ جواد احدیان؛ نیما شهنی کرم زاده

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 35-47

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.74420.1959

چکیده
  در این پژوهش به بررسی پارامترهای انتشار و پیشروی جریان در محیط بی نهایت کم عمق پرداخته شده است.نتایج نشان داد که با افزایش عدد فرود ضریب انتشار کاهش می‌یابد این کاهش به دلیل افزایش سرعت ورودی سیال جت و افزایش ممنتم جریان می‌باشد. از طرفی نتایج نشان دادکه در شرایط یکسان، سیال با غلظت بیشتر ضرایب انتشار بالاتر و طول پیشروی کمتری دارد. ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان

آزیتا کوشافر؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بیتا ارچنگی؛ فاطمه کریمی اورگانی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 48-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.43277

چکیده
  این تحقیق در سال 1393 با هدف تعیین و مقایسه میزان فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب، کبالت و وانادیوم در عضله دو گونه ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصل تابستان و زمستان انجام شد. سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی و با کمک دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS17 آنالیز گردید و میانگین ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری

حنان آلبوخنفر؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ آیناز خدانظری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.163798.2243

چکیده
  در این مطالعه تاثیر روش های پخت و پیش پخت بر فاکتورهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست طی ۱۶ روز نگهداری در دمای ۱۸- درجه ی سانتی گراد با اندازه گیری میزان اسیدهای چرب آزاد، شاخص های pH، تیوباربیتوریک اسید(TBARS)، بازهای ازته ی فرار(TVB-N) و فاکتورهای حسی مانند بافت، بو، طعم و پذیرش کلی مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر

کوثر حیدری؛ کسری پورکرمانی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.122222.2136

چکیده
  تحقیق پیش رو پویایی بازده مازاد میان اجاره موقت کشتی در اجاره نامه های سفری و اجاره نامه های زمانی در بازار فله خشک را مورد بررسی قرار داد. در ابتدا، با استفاده از مجموعه داده های هفتگی در بازه زمانی ژانویه سال 2003 تا ژانویه 2016 وجود یک رابطه هم جمعی دراز مدت میان قراردادهای موقت سفر و قراردادهای با مسیر دریایی مشخص در معادله های اجاره ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران 1393

حمید رمضانی اول ریابی؛ مهرداد آذین؛ علی شیخی نژاد

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 87-99

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.33864

چکیده
  افزایش رشد جمعیت و ایجاد قدرت‌های اقتصادی بزرگ، موجب افزایش مصرف انرژی در دنیا شده است. در سال 2008 سوخت‌های فسیلی 88% از مصارف انرژی را در دنیا تشکیل می‌داد. ازآنجایی‌که در ایران سوخت‌های سیستم حمل‌ونقل، از اساسی‌ترین آلاینده‌ها بوده، جایگزین کردن این سوخت‌ها با سوخت‌های زیستی، شامل بیواتانل وبیودیزل می‌تواند در کاهش آلودگی ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی توان جذبی امواج الکترومغناطیسی توسط لایه نازک پلاسمای کوانتومی مغناطیده

علی رضا عبدی کیان

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 100-108

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34436

چکیده
  در این مقاله طیف انعکاسی، عبوری و جذبی از نانولایه فلزی با استفاده از معادلات هیدرودینامیکی کوانتومی مورد بررسی قرار گرفته است. از نانولایه‌های فلزی می‌توان جهت پوشش وسایل برای جلوگیری از ردیابی آنها استفاده کرد که روی سطح خارجی زیردریایی‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و غیره لایه نشانی می‌شوند. همچنین از پوشش این نانولایه‌ها در وسایل ...  بیشتر

مهندسی دریا
انتخاب ابعاد بهینه‌ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو

موسی دماوندی؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42317

چکیده
  جایروهای ضد غلتش از جمله تجهیزات کارآیی هستند که به‌منظور افزایش پایداری شناورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. جایروی ضد غلتش بر مبنای مفاهیم ژیروسکوپی و با استفاده از ممان حاصل از فلایویل، گشتاوری مخالف با گشتاور موج ایجاد کرده، جلوی رول ناخواسته‌ی شناور را می‌گیرد. نخستین گام در طراحی جایروی ضد غلتش، طراحی فلایویلی است که با توجه ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان

راضیه فعلی؛ محمدحسین علایی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 124-143

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.113222.2101

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شایستگی‌های بندر (شایستگی خدمت، شایستگی بازاریابی و شایستگی اطلاعاتی) در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها، این تحقیق از جمله پژوهش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع علّی می‌باشد. ابزار ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته

مهرداد سرخیل؛ غلامرضا رفیعی؛ باقر مجازی امیری؛ مهرداد فرهنگی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 144-156

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.47006

چکیده
  در این تحقیق اثرات چهار غلظت مختلف کلسیم (8، 25، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) آب محیط تفریخ تخم، بر درصد چشم زدگی، درصد تفریخ وجذب عناصر کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز توسط تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در یک سازگان مداربسته مورد بررسی قرار گرفت. جهت انکوباسیون تخمها از 12 واحد آزمایشی (سازگان مداربسته) با ظرفیت 45 لیتر استفاده شد. 21 گرم تخم تازه لقاح ...  بیشتر