تدوین راهبرد توسعه ترانزیت در بندر انزلی با استفاده ازروش ماتریس سوات و QSPM

دامون رزمجویی؛ ناصر سعیدی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8582

چکیده
  بندر انزلی به عنوان اصلی ترین و قدیمی ترین بندر شمال کشور، اهمیت ویژه ای در ترانزیت کالا را دارد. با شناسایی دقیق موقعیت کلیدی این بندر در مسیر کریدور شمال – جنوب و با تدوین راهبرد صحیح در راستای ترانزیت می توان به ارتقای عملکرد این بندر از طریق جذب کالاهای بیشتر پرداخت. در این تحقیق، استناد به افزایش بیشتر ترانزیت کالا از بندر انزلی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه بافتی گلبول های سفید و سنجش برخی اندیس های خونی در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس در فصل سرد

زهرا بصیر؛ رحیم عبدی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 15-21

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9571

چکیده
  سنجش پارامترهای خونی یکی از مهمترین راه های تشخیص بیماری و سلامت در آبزیان بوده که عوامل متعددی آنرا دستخوش تغییرات می کنند. دراین تحقیق تعداد 30 قطعه گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) با خصوصیات زیست سنجی مشابه از هر دو جنس نر و ماده از خورهای شمالی خلیج فارس صید شدند. پس از صید، خون گیری و تهیه گسترش، پارامترها و فاکتورهای خون شامل WBC، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره

لقمان نادری؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور؛ حمیدرضا رضایی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 22-33

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8235

چکیده
  کفال پوزه باریک گونه غیربومی دریای خزر است که در سال‌های 1930 تا 1934 از دریای سیاه به دریای خزر معرفی گردید و با موفقیت استقرار یافت و در حال حاضر از گونه‌های اقتصادی دریای خزر می‌باشد. از آنجا که هیچ اطلاعاتی در سطح مولکولی در مورد این گونه پس از 8 دهه حضور در دریای خزر وجود ندارد لذا در این مطالعه به منظور بررسی ساختار ژنتیکی کفال پوزه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (16S rRNA) در سواحل شمالی خلیج فارس

لیلا عالمی نیسی؛ محمد علی سالاری علی‌آبادی؛ حسین ذوالقرنین؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 34-43

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9492

چکیده
  به منظور بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی گونه Holothuria parva در دو منطقه بندر بستانه و بندر دیر، از روش توالی یابی ژن 16S rRNA استفاده گردید. در مجموع 417 جایگاه نوکلئوتیدی بررسی شد که پس از بررسی در پایگاه داده ای NCBI، توالی‌ها با ژن 16S rRNA همخوانی داشتند و تعلق نمونه‌ها به گونه H. parva تایید شد. در مجموع در دو منطقه 4 هاپلوتایپ شناسایی شد که یکی از ...  بیشتر

مدلسازی عددی جریان‌های شمال‌غرب دریای عمان و تاثیر آن بر طبقه‌بندی سواحل شرق هرمزگان به روش شپارد

محمد پاخیره زن؛ مریم راه‌بانی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 44-56

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.7768

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی ارتباط هیدرودینامیکی بین فرآیندهای دو پهنه دریایی و ساحلی انجام شد. منطقه مورد مطالعه بخش شمال غرب دریای عمان تا تنگه هرمز و سواحل شرق هرمزگان می‌باشد. برای مدل‌سازی جریان‌های دریایی از نرم‌افزار مایک استفاده شد. در پهنه ساحلی با استفاده از تصاویر سنجنده‌ ASTER طبقه‌بندی به روش شپارد انجام گرفت. نتایج نشان ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش

انسیه نیکوبذل راد؛ افشین دانه کار؛ غزاله خوشرو

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 57-64

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.7313

چکیده
  لاک پشت دریایی عقابی (Eretmochelys imbricate) به عنوان گونه در خطر انقراض با تهدیدهای متعددی در سواحل جنوبی ایران رو به رو است که سبب کاهش چشمگیر این گونه کمیاب شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی رفتار بچه لاک پشت های عقابی در مقابل نور مصنوعی است. این مطالعه در ساحل ماسه ای تحت حفاظت جزیره کیش در آبهای خلیج فارس انجام شد. با انجام دو تیمار بر روی بچه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی

آرزو باقری؛ رامین مناف فر؛ ساناز رحیمی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 65-74

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.7403

چکیده
  مخمرهای تک سلولی به عنوان فلور روده انواع ماهیان، آبزیان و جانوران مطرح هستند اما اطلاعات جامعی در این خصوص موجود نیست. این تک سلولی‌ها غیر از اینکه منشاء تعدادی از بیماری های شناخته شده و ناشناخته می باشند تعدادی از آنها نیز با دارا بودن خواص پروبیوتیکی هم چون تولید برخی آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها برای این موجودات مفید می باشند. ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس

آرزو سلیمانی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ هیوا علمی زاده؛ سید حسین خزاعی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 75-83

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9572

چکیده
  ذرات گرد‌و‌غبار در اتمسفر از نواحی خشک و نیمه خشک دنیا منشأ گرفته و اصلی‌ترین منبع ریزگرد‌های معدنی است. استفاده از سنجش از دور ماهواره‌ای ریزگردها، این توانایی را در این تکنیک به‌وجود آورده است تا اطلاعات ارزشمندی برای کمک به طراحی شبکه اندازه‌گیری و برآورد میزان ریزگردها در محیط‌های دریایی فراهم کند. رسوب ریزگردها در مناطق ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر

سحر جوان صمدی؛ مسعود ترابی آزاد؛ علی کرمی خانیکی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 84-97

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.12040

چکیده
  دما یک کمیت بنیادی در اقیانوس شناسی فیزیکی و اساس کار اقیانوس شناسان در مطالعه و شناخت فرآیندها در اقیانوس ها و حوزه های آبی می باشد. تغییرات زمانی و مکانی دمای سطحی پهنه آبی، نقش مهمی در فعالیتهای تغییرات اقلیم، زندگی آبزیان، جریانات دریایی، میزان شوری و دیگر خصوصیات آب دریاها و دریاچه ها دارد. هدف از این تحقیق پیش بینی دمای سطحی دریای ...  بیشتر

مهندسی دریا
ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی

رضا موحدی نیا؛ میرعبدالحمید مهرداد؛ سعید پورزینلی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 98-107

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32742

چکیده
  سکوهای دریایی پایه ثابت از نوع جکت در منطقه خلیج فارس متداول ترین نوع سازه فراساحلی هستند. اخیراً روشی با عنوان تحلیل استاتیکی و یا دینامیکی موج افزایشی به منظور ارزیابی عملکرد سکوهای دریایی در برابر نیروی امواج پیشنهاد شده است. در این روش مجموعه‌ای از ارتفاع امواج منظم با نرخ افزایشی در گام‌های محاسباتی جداگانه به صورت منفرد و تک‌تک ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli

فاطمه خشت زر؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ ابراهیم رجب زاده؛ احمد قاسمی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 108-117

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8234

چکیده
  با توجه به اهمیت ژن هورمون رشد در آبزی پروری، در این پژوهش کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در وکتور pTZ57R/T مورد بررسی قرار گرفت. پس از خالص سازی محصول PCR توسط کیت QIAquick Gel Extraction، ژن هورمون رشد در وکتور pTZ57R/T قرار گرفت. محصول اتصال به سلول‌های مستعد E. coli سویه DH5α ترانسفورم گردید. از کلونی‌های سفید که نشان دهنده نوترکیب ...  بیشتر