مهندسی دریا
بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.7776.1391

چکیده
  جریان های چگال از پدیده هایی است که بصورتهای طبیعی و مصنوعی در بسیاری از علوم مربوط به سیالات به وقوع می پیوندد. شناخت چگونگی شکل گیری و حرکت آن در طبیعت کمک شایانی به بررسی تاثیر و نیز پیش بینی این پدیده به منظور کاهش خسارات و حتی استفاده مثبت از آن خواهد نمود. در این تحقیق سعی شده تا با ایجاد شیب های متفاوت در بستر یک مدل فیزیکی، به بررسی ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ بهزاد باقریان

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 10-24

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.45967

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی در استان مازندران بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری شامل مسئولین استانداری استان مازندران، فرمانداری‌ها، اداره‌های ورزش و جوانان و همچنین مسئولین نجات‌غریق شهرهای ساحلی و روش نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس بود. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تولید زیستی و تعیین خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از جلبک دریایی Sargassum ilicifolium

نگار فدیان بهبهانی؛ فؤاد بوعذار

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 25-32

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.41515

چکیده
  امروزه تقاضا برای گسترش روش های سنتز نانوذرات دوستدار محیط زیست، رو به افزایش است.این پژوهش به منظور بررسی سنتز نانوذرات مغناطیسی‌ اکسید آهن با استفاده از عصاره الکی جلبک دریاییSargassum ilicifoliom انجام شد. نتایج بدست آمده ازطیف سنجی UV/Vis ، پراش اشعه ایکس ، میکروسکوپ الکترونی عبوری و در نهایت مغناطش سنج مرتعش، سنتز و مشخصات نانوذرات مغناطیسی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)

صاحبعلی قربانی؛ داود طالبی حقیقی؛ حسن مقصودیه کهن؛ سیدمحمد صلواتیان؛ داریوش پروانه مقدم

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 33-42

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.47000

چکیده
  اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر) (Rutilus rutilus caspicus چکیده :آزمایش ارزیابی اثرات سطوح مختلف چربی (8 ،12، 16و20درصد) جیره درچهار تیمار و هریک با سه تکرار بر فاکتورهای رشد بچه ماهی انگشت قد کلمه انجام شد. بچه ماهیان با میانگین وزن اولیه30/5 گرم با تراکم 15 عدد به ازای هرمخزن و به مدت 67 روز درمخازن فایبرگلاسی100 ...  بیشتر

مهندسی دریا
برآورد منحنی سنجه در بازه جزر و مدی رودخانه با استفاده از داده‌های بلند مدت و داده‌های سیلاب جزر و مدی

میثم سالاری جزی

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.27168.1641

چکیده
  برآورد تراز سطح آب رودخانه در بازه جزر و مدی رودخانه یک ابزار مناسب برای مدیریت سیلاب رودخانه‌هایی است که در مناطق ساحلی واقع شده‌اند. انتشار امواج جزر و مدی در این بازه به سمت بالادست و ترکیب آن با سیلاب رودخانه موجب افزایش محدوده سیلاب‌دشت و ریسک آسیب می‌شود. در این تحقیق بازه اهواز-خرمشهر در رودخانه کارون به عنوان مطالعه موردی ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا

مرتضی بختیاری؛ شهریار شمشکی؛ مسعود صدری نسب

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 62-73

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.99592.2053

چکیده
  با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و گسترش نیاز بشر به استفاده از بسترهای آبی همچون:دریاها، اقیانوسها، شناخت و بررسی روشها و راهکارهای طراحی و پیاده سازی سازه های دریایی را بیش از پیش روشن می‌سازد سکوی نیمه مستغرق دریایی یکی از انواع سکوهای دریایی سکوی نیمه مستغرق بوده که با توجه به ویژگی‌ های این سکو عمدتاً برای استخراج از منابع نفت و ...  بیشتر