آ

 • آتشبار، بهروز اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae; Anostraca) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 81-91]

 • آذری تاکامی، قباد فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 20-30]

 • آق، ناصر اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با روغن های گیاهی و ماهی بر ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان ( ( Oncorhynchs mykiss [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 92-102]

 • آیین جمشید، خسرو بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی لارومیگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 25-34]

ا

 • ابراهیمی، عیسی تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • ارچنگی، بیتا مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 15-25]

 • ارچنگی، بیتا بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 40-50]

 • اسدی، محمد تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 38-49]

 • اسماعیلی ساری، عباس وضعیت آلودگی دریای خزر و رودخانه¬های حوضه جنوبی آن از نظز مقادیر آلودگی جیوه بواسطه پایش پستانداران آبزی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]

 • اشتری لرکی، امیر برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]

 • اشرفی، محمود قیم شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 114-122]

 • افتخار واقفی، مهدیه بررسی عوامل موثر بر انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata) جزیره شیدور [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]

 • افشار، طاهره بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک Scartelaos tenuis درسواحل جزر و مدی مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی (استان هرمزگان) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]

 • اکبری بیدختی، عباسعلی علی مطالعه ساختار لایه ای خلیج فارس به خلیج عمان و تاثیر آن بر روی انتشار صوت با چشمه های آکوستیکی نزدیک جریان نفوذی در فصل بهار [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 110-120]

 • اکبری نسب، محمد مطالعه ساختار لایه ای خلیج فارس به خلیج عمان و تاثیر آن بر روی انتشار صوت با چشمه های آکوستیکی نزدیک جریان نفوذی در فصل بهار [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 110-120]

 • اوجی فرد، امین بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 4-14]

ب

 • بداغی، محمد دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]

 • بذرافشان، شهرام بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]

 • بگ زاده باغان، راحله پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 30-40]

 • بلوکی، مهدی بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 106-113]

 • بهربر، سهیل برخی از خصوصیات تولید مثلی رفتگر ماهی خاردار (Cobitis taenia) در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 10-20]

 • بهمنی، محمود فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 20-30]

پ

 • پاکزاد توچایی، ساحل مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 15-25]

 • پرتو، پریا خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]

 • پورسعید، سمانه اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 90-105]

ت

 • تامچک، ماتیاس برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]

 • توسل پور، احسان بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 106-113]

 • توکمه چی، امیر تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]

ج

 • جافریان، امیر بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]

 • جلایی، جعفر خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]

 • جواهری بابلی، مهران بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی لارومیگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 25-34]

چ

 • چگینی، وحید برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]

 • چگینی، وحید مدل سازی عددی و برآورد انرژی تجدیدپذیر جریان های جزر و مدی در خورموسی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 63-73]

 • چگینی، وحید مطالعه ساختار لایه ای خلیج فارس به خلیج عمان و تاثیر آن بر روی انتشار صوت با چشمه های آکوستیکی نزدیک جریان نفوذی در فصل بهار [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 110-120]

ح

 • حجتی، ویدا تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]

 • حسین نیا، اسماعیل فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 20-30]

 • حسینی، سیدجواد بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]

 • حسینی، سید مهدی اثرات سفیده تخم مرغ و عصاره پروتئین آب پنیر بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 86-91]

 • حقی، مهسا دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]

 • حقیقت، منیر بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 106-113]

 • حمزه، محمدعلی مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 15-25]

خ

 • خامه چین، یاسمن تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]

 • خانجانی، محمد حسین تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • خرم آبادی، علیرضا بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]

 • خوش خلق، مجیدرضا اثر سدیم بنتونیت بر رشد، بقاء وترکیبات شیمیائی بدن فیل ماهی جوانHusohuso [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 100-111]

 • خیامی، حسین پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 30-40]

د

 • دانشور، فاطمه ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]

 • دریایی، عبدالرسول تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 80-90]

 • دهقان مدیسه، سیمین بررسی پراکنش و تنوع پرتاران(Polychaetes) ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 59-66]

 • دهقانی، هادی تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 38-49]

 • دهقانی، هادی خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]

 • دورقی، عبدالمجید مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]

 • دوست شناس، بابک بررسی پراکنش و تنوع پرتاران(Polychaetes) ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 59-66]

 • دوست شناس، بابک بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]

 • دوست شناس، بابک مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]

ذ

 • ذاکری، محمد دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]

 • ذاکری، محمد تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 40-50]

ر

 • رجاییان، حمید خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]

 • رجب زاده قطرمی، ابراهیم شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 114-122]

 • رضایی مارنانی، حمید پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 30-40]

 • رنجبر، محمدشریف بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 40-50]

 • رونق، محمدتقی مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 15-25]

ز

 • زارع، روح الله بررسی عوامل موثر بر انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata) جزیره شیدور [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]

س

 • سالاری علی آبادی، محمدعلی بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]

 • سالاری علی آبادی، محمدعلی بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 40-50]

 • ستوهیان، فرزاد اثر سدیم بنتونیت بر رشد، بقاء وترکیبات شیمیائی بدن فیل ماهی جوانHusohuso [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 100-111]

 • سجادی، میر مسعود تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 38-49]

 • سجادی، میرمسعود تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 80-90]

 • سجادی، میرمسعود خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]

 • سخایی، نسرین بررسی پراکنش و تنوع پرتاران(Polychaetes) ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 59-66]

 • سخایی، نسرین بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]

 • سخایی، نسرین مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]

 • سعیدی، ناصر بررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 115-129]

 • سلاطی، امیر پرویز مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 65-57]

 • سلطانی، تهمینه مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]

 • سلطانی پور، محمد امین تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 80-90]

 • سلگی، عیسی وضعیت آلودگی دریای خزر و رودخانه¬های حوضه جنوبی آن از نظز مقادیر آلودگی جیوه بواسطه پایش پستانداران آبزی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]

 • سمیعی، محمد هادی ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]

 • سواری، احمد بررسی پراکنش و تنوع پرتاران(Polychaetes) ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 59-66]

 • سواری، احمد بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 106-113]

 • سواری، احمد دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]

 • سواری، احمد تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 51-62]

 • سواری، احمد بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]

 • سواری، احمد مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]

 • سوری نژاد، ایمان تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 38-49]

 • سوری نژاد، ایمان همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F1 در شیوه لقاح مخلوط گامتها [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]

 • سیف آبادی، جعفر پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 30-40]

ش

 • شعبانپور، بهاره اثرات سفیده تخم مرغ و عصاره پروتئین آب پنیر بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 86-91]

 • شکوری، آرش تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 51-62]

 • شمالی پور، بهرام بررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 115-129]

 • شوکت، پروانه شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 114-122]

 • شیرمحمدی، مهرناز بررسی پراکنش و تنوع پرتاران(Polychaetes) ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 59-66]

ص

 • صدری نسب، مسعود برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]

 • صدری نسب، مسعود مطالعه ساختار لایه ای خلیج فارس به خلیج عمان و تاثیر آن بر روی انتشار صوت با چشمه های آکوستیکی نزدیک جریان نفوذی در فصل بهار [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 110-120]

 • صفاهیه، علیرضا مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 15-25]

 • صفاهیه، علیرضا تعیین غلظت کشنده (LC50) کادمیم کلراید در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 26-32]

 • صفاهیه، علیرضا تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 51-62]

ط

 • طاهری، علی بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 4-14]

 • طاهری، مهرشاد پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 30-40]

ع

 • عابدیان کناری، عبدالمحمد بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 4-14]

 • عبدلی، اصغر بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک Scartelaos tenuis درسواحل جزر و مدی مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی (استان هرمزگان) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]

 • عبدی، رحیم بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 80-90]

 • عطاران فریمان، گیلان خالص سازی و بررسی فیلوژنی گونه Amphora cf. coffeaeformis جدا شده ازآب‌های سواحل چابهار بر اساس توالی ژنی LSU-rDNA [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 42-50]

 • علاف نویریان، حمید اثر سدیم بنتونیت بر رشد، بقاء وترکیبات شیمیائی بدن فیل ماهی جوانHusohuso [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 100-111]

 • علیزاده دوغیکلایی، ابراهیم بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]

 • عین الهی، فاطمه بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]

غ

 • غریبی، قاسم بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی لارومیگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 25-34]

ف

 • فرهادیان، امیدوار تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • فرهنگی، مهرداد بررسی اثر سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین در جیره غذایی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی میگوی جوان پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در مواجهه با تنش کاهش شدید اکسیژن [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 103-114]

 • فلاحتکار، بهرام اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 90-105]

ق

 • قاسمپوری، سید محمود وضعیت آلودگی دریای خزر و رودخانه¬های حوضه جنوبی آن از نظز مقادیر آلودگی جیوه بواسطه پایش پستانداران آبزی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]

ک

 • کاظمی، اسماعیل اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با روغن های گیاهی و ماهی بر ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان ( ( Oncorhynchs mykiss [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 92-102]

 • کرمی، اسماعیل تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 80-90]

 • کرمی، کامبیز بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 74-86]

 • کریمی، شبنم مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 65-57]

 • کعبی، عامر برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]

 • کلباسی، محمدرضا همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F1 در شیوه لقاح مخلوط گامتها [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]

 • کوچنین، پریتا دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]

 • کوچنین، پریتا مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 65-57]

 • کوچنین، پریتا تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 51-62]

 • کوچنین، پریتا تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]

 • کیابی، بهرام بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک Scartelaos tenuis درسواحل جزر و مدی مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی (استان هرمزگان) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]

 • کیوانی، یزدان تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

گ

 • گورانی نژاد، سعد مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 65-57]

م

 • مجازی امیری، باقر اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 90-105]

 • محمدی، مهدی بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]

 • محمدی، مهدی بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]

 • محموداف، مسعود مدل سازی عددی و برآورد انرژی تجدیدپذیر جریان های جزر و مدی در خورموسی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 63-73]

 • مدنی، سید ضیاءالدین تنوع در راهکار یا پیچیدگی در ساختار: روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی حادث در نتیجه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 66-80]

 • مرادیان، حسین اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با روغن های گیاهی و ماهی بر ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان ( ( Oncorhynchs mykiss [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 92-102]

 • مزارعی، ساجده تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 38-49]

 • مصطفوی، ناصر شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 114-122]

 • معزی، مریم تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 38-49]

 • مقدسی، بابک شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 114-122]

 • ملایم رفتار، طراوت تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]

 • ملکی بالاجو، امید تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]

 • مناف فر، رامین تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]

 • مهوری، علیرضا بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 74-86]

 • موحدی نیا، عبدالعلی تعیین غلظت کشنده (LC50) کادمیم کلراید در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 26-32]

 • موحدی نیا، عبدالعلی بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]

 • موحدی نیا، عبدالعلی بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 80-90]

 • موسوی، سید علی خالص سازی و بررسی فیلوژنی گونه Amphora cf. coffeaeformis جدا شده ازآب‌های سواحل چابهار بر اساس توالی ژنی LSU-rDNA [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 42-50]

 • موسوی، محمد تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]

 • موسی پناه، سید غلامرضا شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 114-122]

 • میرزاباقری، دارا بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 74-86]

ن

 • نادری، شایان بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 80-90]

 • ناصری، فاطمه خالص سازی و بررسی فیلوژنی گونه Amphora cf. coffeaeformis جدا شده ازآب‌های سواحل چابهار بر اساس توالی ژنی LSU-rDNA [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 42-50]

 • ناظمی، علی ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]

 • نامی، محمد حسن دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]

 • نبوی، سید محمد باقر بررسی عوامل موثر بر انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata) جزیره شیدور [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]

 • نبوی، سید محمد باقر شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 114-122]

 • نبوی، سید محمد باقر تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 51-62]

 • نبوی، سید محمد باقر بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 74-86]

 • نبوی، سید محمدباقر بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 106-113]

 • نبوی، سیده نرگس شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 114-122]

 • نبوی، محمد باقر دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]

 • نبوی، محمد باقر بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 80-90]

 • نظری، سجاد اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با روغن های گیاهی و ماهی بر ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان ( ( Oncorhynchs mykiss [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 92-102]

 • نوروزی، مهرنوش ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]

و

 • وابونیان، علی تعیین غلظت کشنده (LC50) کادمیم کلراید در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 26-32]

ه

 • هدایتی، سید علی اکبر تعیین غلظت کشنده (LC50) کادمیم کلراید در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 26-32]

 • همکاران، و بررسی اثر سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین در جیره غذایی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی میگوی جوان پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در مواجهه با تنش کاهش شدید اکسیژن [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 103-114]

 • همکاران، و بررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 115-129]

ی

 • یاوری، وحید بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 40-50]

 • یاوری، وحید تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]

 • یوسفی جوردهی، ایوب فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 20-30]