آ

 • آزرم سا، سیدعلی شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

 • آق، ناصر بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]

 • آق، ناصر تأثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن‌های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش دما، شوری وکمبود اکسیژن [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 42-51]

ا

 • ابراهیمی، عیسی اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]

 • ابره دری، مجید تلفیق اطلاعات ارتفاع سنجی ماهواره های T/P وJason-1 برای تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 31-41]

 • اسکندری، غلامرضا روند ساختار طولی صید، ضرایب مرگ و میر و بهره برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در 10 سال گذشته (1388-1379) در شمال غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 49-57]

 • اعتمادی دیلمی، ایلیا شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 16-30]

 • ایمانی، احمد اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]

ب

 • باقرزاده لاکانی، فروزان اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 13-25]

 • بحری، امیرهوشنگ بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 22-30]

پ

 • پاشا زانوسی، حسین استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]

 • پاشا زانوسی، حسین تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Cu, Pb, Ni, Cd) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 84-90]

 • پرافکنده حقیقی، فرخ ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولیcultriventris caspia (Svetovidov, 1941) Clupeonella در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 16-24]

 • پورخسرو، هومن بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 22-30]

 • پورسعید، سمانه اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 25-35]

 • پیغان، سرور مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 74-82]

ت

 • تقوی، دلارام میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 64-73]

 • تقوی، سید امین الله روند ساختار طولی صید، ضرایب مرگ و میر و بهره برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در 10 سال گذشته (1388-1379) در شمال غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 49-57]

 • تنگستانی، راضیه تنگستانی اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]

ج

 • جرجانی، سارا ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 36-45]

 • جعفرزاده، انوشیروان اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 13-25]

 • جواهری بابلی، مهران بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندرامام خمینی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 68-76]

چ

 • چراغی، میترا بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 46-56]

 • چگینی، وحید خصوصیات طیف موج ناشی از باد در منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 57-63]

ح

 • حاجی مرادلو، عبدالمجید ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 36-45]

 • حبیبی، سمیه تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Cu, Pb, Ni, Cd) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 84-90]

 • حویزاوی، شفاء استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]

خ

 • خالقی، متین بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]

د

 • دادالهی سهراب، علی بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 46-56]

 • دهقان مدیسه، سیمین استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]

 • دهقان مدیسه، سیمین مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 74-82]

 • دورقی، عبدالمجید بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 46-56]

 • دوست شناس، بابک استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]

 • دوست شناس، بابک بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]

 • دوست شناس، بابک مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 74-82]

ذ

 • ذاکری، محمد مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 58-66]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 62-70]

ر

 • رحمانی، هاله پاسخ اپتوموتوری در ماهی گورخری(Danio rerio) به محرک سیاه –سفید، سبز-خاکستری و قرمز- خاکستری [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 91-100]

 • رستگار، سارا اثر نفتالین بر اختلالات آندوکرینی مراحل پیش زرده سازی و زرده سازی ماهی ماده مید Liza klunzingeri [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 52-62]

 • رستگار، سارا پاسخ های هورمونی طی استرس حاد و مزمن مواجهه با بنزوآلفاپایرن در ماهی شانک زردباله، Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 25-31]

 • رشیدی ابراهیم حصاری، اکبر شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

 • رفیعی، غلامرضا اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]

 • روضاتی، سیدعلی پاسخ اپتوموتوری در ماهی گورخری(Danio rerio) به محرک سیاه –سفید، سبز-خاکستری و قرمز- خاکستری [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 91-100]

ز

 • زارع، پرویز زارع اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]

 • زمانیان، محمّدتقی شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

س

 • سالاری علی‌آبادی، محمد علی شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 8-15]

 • سالاری علی آبادی، محمد علی بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 62-70]

 • ستاری، مسعود اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 13-25]

 • سخایی، نسرین شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 16-30]

 • سخایی، نسرین مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 74-82]

 • سعیدی، سید ناصر بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 70-80]

 • سواری، احمد استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]

 • سواری، احمد شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 16-30]

 • سواری، احمد شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 8-15]

 • سواری، احمد روند ساختار طولی صید، ضرایب مرگ و میر و بهره برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در 10 سال گذشته (1388-1379) در شمال غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 49-57]

 • سواری، احمد بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]

 • سواری، احمد مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 74-82]

 • سوری نژاد، ایمان یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1 [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 45-57]

ش

 • شامرادی، علیرضا شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 8-15]

 • شعبانی، محمدجواد تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 32-45]

 • شعبانی پور، نادر پاسخ اپتوموتوری در ماهی گورخری(Danio rerio) به محرک سیاه –سفید، سبز-خاکستری و قرمز- خاکستری [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 91-100]

ص

 • صداقت، رویا میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 64-73]

 • صدری نسب، مسعود خصوصیات طیف موج ناشی از باد در منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 57-63]

 • صفاهیه، علیرضا غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 58-67]

 • صفاهیه، علیرضا بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]

 • صفاهیه، علیرضا بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 46-56]

 • صفاهیه، علیرضا تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Cu, Pb, Ni, Cd) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 84-90]

ط

 • طاهری، علی تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 16-24]

ع

 • عابدیان، عبدالمحمد تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 16-24]

 • عباسی، عبدالسعید بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 70-80]

 • عسکری ساری، ابوالفضل بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندرامام خمینی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 68-76]

 • عفت پناه، ایرج اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 25-35]

 • علیزاده دوغیکلایی، ابراهیم بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]

 • علیزاده دوغیکلایی، ابراهیم علیزاده دوغیکلایی اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]

 • عوفی، فریدون بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]

غ

 • غانمی، کمال غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 58-67]

 • غانمی، کمال بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 46-56]

 • غفله مرمضی، جاسم مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 58-66]

ف

 • فداکارماسوله، فاطمه بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 31-40]

 • فرجامی، حسین شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]

 • فرهادیان، امیدوار میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 64-73]

 • فرهنگی، مهرداد اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]

 • فروغی فرد، حجت اله بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 22-30]

 • فلاحتکار، بهرام اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 25-35]

ق

 • قاسمی، سید احمد بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 62-70]

 • قلیچی، افشین ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 36-45]

ک

 • کاظمی، اسماعیل تأثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن‌های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش دما، شوری وکمبود اکسیژن [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 42-51]

 • کاظمی، رضوان ا… ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 36-45]

 • کاظمی، رضوان اله اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 13-25]

 • کعبی، عامر خصوصیات طیف موج ناشی از باد در منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 57-63]

 • کلانترهرمزی، سحر بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندرامام خمینی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 68-76]

 • کلباسی، محمد رضا تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 16-24]

 • کلباسی، محمد رضا یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1 [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 45-57]

 • کوچنین، پریتا مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 58-66]

 • کوچنین، پریتا روند ساختار طولی صید، ضرایب مرگ و میر و بهره برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در 10 سال گذشته (1388-1379) در شمال غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 49-57]

 • کیانی مقدم، منصور بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 70-80]

 • کیمرام، فرهاد ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولیcultriventris caspia (Svetovidov, 1941) Clupeonella در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 16-24]

ل

 • لاری، کامران تلفیق اطلاعات ارتفاع سنجی ماهواره های T/P وJason-1 برای تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 31-41]

م

 • مجازی‌امیری، باقر بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 31-40]

 • محمدی، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 62-70]

 • محمودی، معصومه غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 58-67]

 • مخدومی، نور محمد ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 36-45]

 • مرادی، غلام تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 32-45]

 • مرادی پور، آذر میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 64-73]

 • موحدی نیا، عبدالعلی شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 8-15]

 • موحدی نیا، عبدالعلی اثر نفتالین بر اختلالات آندوکرینی مراحل پیش زرده سازی و زرده سازی ماهی ماده مید Liza klunzingeri [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 52-62]

 • موحدی نیا، عبدالعلی پاسخ های هورمونی طی استرس حاد و مزمن مواجهه با بنزوآلفاپایرن در ماهی شانک زردباله، Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 25-31]

 • میر واقفی، علیرضا بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 31-40]

ن

 • نبوی، سید محمد باقر شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 8-15]

 • نجارپور، محمدعلی خصوصیات طیف موج ناشی از باد در منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 57-63]

 • نجمی، نسیم بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 22-30]

 • نعمت‌اللهی، محمدعلی بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 31-40]

 • نورامین، امیر سعید بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 70-80]

 • نوری، محمد بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]

 • نیامیمندی، نصیر تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 32-45]

 • نیک پور، یدالله غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 58-67]

و

 • وزکز بانانته، ایزابل اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]

 • ولی نسب، تورج شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 16-30]

ی

 • یاراحمدی، زهرا اثر نفتالین بر اختلالات آندوکرینی مراحل پیش زرده سازی و زرده سازی ماهی ماده مید Liza klunzingeri [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 52-62]

 • یحیوی، مازیار بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 22-30]

 • یزدانپرست، راضیه اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]

 • یزدانی ساداتی، محمد علی اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 13-25]

 • یعش بچاری، سعاد بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 62-70]