آ

 • آذین، مهرداد بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران 1393 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 87-99]

 • آزادبخت، سمیه تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 16-25]

 • آلبوخنفر، حنان تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 61-72]

ا

 • احدیان، جواد انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 35-47]

 • احمدی، مهدیه تنوع ریخت‌شناسی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در سواحل شمالی خلیج فارس (آبهای هرمزگان) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 96-109]

 • ارچنگی، بیتا مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 48-60]

 • اشرفی، سهراب بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره‌ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط‌زیستی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 52-62]

 • اکبرزاده، آرش تنوع ریخت‌شناسی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در سواحل شمالی خلیج فارس (آبهای هرمزگان) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 96-109]

 • اکبرزاده، فریدون رقابت ایران و عربستان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی: پیامدهای آن از خلیج فارس تا دریای سرخ [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 125-142]

 • اکبری نسب، محمد شبیه سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 12-30]

 • امیری فارسانی، پریسا تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر شاخص های فیبرینولیتیک(t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 76-85]

 • امیری مجازی، باقر مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (Silurus glanis.L., 1758) در تالاب بین المللی انزلی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 26-38]

 • امینی، لیلا عمق سنجی از نواحی کم‌عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 110-124]

 • ایگدری، سهیل بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره‌ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط‌زیستی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 52-62]

ب

 • باورصاد، بلقیس بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی از طریق نوآوری (مورد مطالعه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 94-107]

 • براتی، فرید بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی(Litopenaeus vaname) در استان خوزستان [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 107-118]

 • بهداروندی عسکر، مهدی بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]

 • بهمنش، شهرام مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (Silurus glanis.L., 1758) در تالاب بین المللی انزلی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 26-38]

 • بهمنی، محمود مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (Silurus glanis.L., 1758) در تالاب بین المللی انزلی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 26-38]

پ

 • پورکرمانی، کسری بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]

 • پورکریمیان، عاطفه ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر (اسفندماه 1395) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 31-49]

ت

 • تودویی، مژگان تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 16-25]

ج

 • جعفری، حمیدرضا پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 14-26]

 • جلال پور، شیوا رقابت ایران و عربستان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی: پیامدهای آن از خلیج فارس تا دریای سرخ [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 125-142]

 • جوزی، سید علی بررسی حساسیت زیست‌محیطی اکوسیستم‌های منطقه پارس جنوبی و نقش دکل حفاری خود بالابر (JACK-UP) درتخریب زیستگاه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 39-51]

چ

 • چراغی، سهام الدین بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]

 • چکمه دوز قاسمی، فریدون مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (Silurus glanis.L., 1758) در تالاب بین المللی انزلی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 26-38]

ح

 • حاجی مرادلو، عبدالمجید مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (Silurus glanis.L., 1758) در تالاب بین المللی انزلی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 26-38]

 • حاجی مرادلو، عبدالمجید مقایسه تاثیر سیلاژ ماهی کیلکا آنچوی (Clupeonella engrauliformis Svetovidov, 1941) با تخمیر در ماده زمینه جامد با شش نوع میکروارگانیسم بر خصوصیات کیفی، فعالیت آنزیمی و قابلیت هضم مواد مغذی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 66-84]

 • حسنلو، مهدی عمق سنجی از نواحی کم‌عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 110-124]

 • حق پرست راد مرد، محمد مهدی بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی(Litopenaeus vaname) در استان خوزستان [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 107-118]

 • حکمی فرد، مسعود استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • حمیدیان، امیرحسین بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره‌ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط‌زیستی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 52-62]

 • حیدری، کوثر بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]

خ

 • خدانظری، آی ناز مقایسه تاثیر سیلاژ ماهی کیلکا آنچوی (Clupeonella engrauliformis Svetovidov, 1941) با تخمیر در ماده زمینه جامد با شش نوع میکروارگانیسم بر خصوصیات کیفی، فعالیت آنزیمی و قابلیت هضم مواد مغذی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 66-84]

 • خدانظری، آیناز تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 61-72]

 • خزایی پول، سکینه بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراج‌شده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه‌ سازی شده بدن [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 1-11]

 • خلیل ابادی، محمدرضا بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج‌فارس با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 50-65]

د

 • دانه کار، افشین بررسی حساسیت زیست‌محیطی اکوسیستم‌های منطقه پارس جنوبی و نقش دکل حفاری خود بالابر (JACK-UP) درتخریب زیستگاه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 39-51]

 • دردل، مرتضی انتخاب ابعاد بهینه‌ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]

 • دژندیان، سهراب مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (Silurus glanis.L., 1758) در تالاب بین المللی انزلی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 26-38]

 • دماوندی، موسی انتخاب ابعاد بهینه‌ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]

 • دهقان مدیسه، سیمین شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات فولینگ مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]

 • دهقانی، مسعود بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 50-71]

ذ

 • ذوالقرنین، حسین تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 85-95]

ر

 • رجب زاده قطرمی، ابراهیم تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 61-72]

 • رستمی ورنوسفادرانی، محمود استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • رضایی، ایت الله تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین(اثر کلشیسین بر متابولیت ها و ویژگی‌های ریزجلبک دونالیلا سالینا) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 86-94]

 • رضایی منش، داور تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر شاخص های فیبرینولیتیک(t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 76-85]

 • رفیعی، غلامرضا تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 144-156]

 • رمضانی اول ریابی، حمید بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران 1393 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 87-99]

 • روزبهانی، شهلا تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 16-25]

ز

 • زارع پور، امیر بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]

 • زارعی، وحید بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]

 • زمانی، اسحاق تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 85-95]

 • زمانیان، محمد تقی طراحی یک مدل عددی اقیانوسی سه بعدی برای مطالعه گرما پویشی جریان های بادرانده [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 36-49]

س

 • سالاری علی‌آبادی، محمد علی شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات فولینگ مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]

 • سخایی، نسرین مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 48-60]

 • سرخیل، مهرداد تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 144-156]

 • سواری، احمد مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 48-60]

 • سواری، احمد شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات فولینگ مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]

 • سیوف جهرمی، مریم ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر (اسفندماه 1395) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 31-49]

ش

 • شعبانپور، بهاره بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 72-93]

 • شفقت، روزبه انتخاب ابعاد بهینه‌ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]

 • شفیع آبادی، حامد بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی (مورد مطالعه: پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 63-75]

 • شفیع زاده، اسماعیل بررسی تاثیر وزنه های رها بر حرکات رول کشتی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 27-35]

 • شکاری، مجید شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات فولینگ مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]

 • شکوهمند، مریم بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی(Litopenaeus vaname) در استان خوزستان [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 107-118]

 • شهنی کرم زاده، نیما انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 35-47]

 • شیخی نژاد، علی بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران 1393 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 87-99]

ص

 • صادقی، پروین بررسی تغییرات تراکم دوکفهایهای زیر جزر و مدی در مانسون زمستانه در سواحل شمالی دریای مکران (بریس، رمین، پسابندر) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]

 • صدری نسب، مسعود شبیه سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 12-30]

 • صفاهیه، علیرضا تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 85-95]

 • صفایی، نورمحمد بررسی تغییرات تراکم دوکفهایهای زیر جزر و مدی در مانسون زمستانه در سواحل شمالی دریای مکران (بریس، رمین، پسابندر) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]

 • صفی، مریم بررسی حساسیت زیست‌محیطی اکوسیستم‌های منطقه پارس جنوبی و نقش دکل حفاری خود بالابر (JACK-UP) درتخریب زیستگاه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 39-51]

ط

 • طالعی، داریوش تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین(اثر کلشیسین بر متابولیت ها و ویژگی‌های ریزجلبک دونالیلا سالینا) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 86-94]

ع

 • عالیشاهی، علیرضا بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 72-93]

 • عالی محمودی، مزدک اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی در نسبت های مختلف کربن به ازت بر عملکرد رشد و ترکیب بیوشیمیای لاشه بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) در تکنولوژی بیوفلاک [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 95-106]

 • عبداللهی کاکرودی، عطاءاله عمق سنجی از نواحی کم‌عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 110-124]

 • عبدی کیان، علی رضا بررسی توان جذبی امواج الکترومغناطیسی توسط لایه نازک پلاسمای کوانتومی مغناطیده [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 100-108]

 • عساکره، عادل بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 50-71]

 • علایی، محمدحسین نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 124-143]

 • علایی روزبهانی، رامین پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 14-26]

 • علمی، فاطمه بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراج‌شده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه‌ سازی شده بدن [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 1-11]

 • علمی، مریم میترا بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراج‌شده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه‌ سازی شده بدن [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 1-11]

 • علویان پطرودی، سمیه سادات بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره‌ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط‌زیستی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 52-62]

 • علوی جم، سید مجتبی بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 143-156]

 • علیرحیمی، نرگس تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین(اثر کلشیسین بر متابولیت ها و ویژگی‌های ریزجلبک دونالیلا سالینا) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 86-94]

 • علیشاهی، مجتبی بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی(Litopenaeus vaname) در استان خوزستان [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 107-118]

 • عینعلی، عباس شبیه سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 12-30]

غ

 • غانمی، کمال تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 85-95]

 • غزلباش، حسین بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی از طریق نوآوری (مورد مطالعه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 94-107]

ف

 • فرهادی، اردشیر طراحی یک مدل عددی اقیانوسی سه بعدی برای مطالعه گرما پویشی جریان های بادرانده [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 36-49]

 • فرهنگی، مهرداد تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 144-156]

 • فعلی، راضیه نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 124-143]

 • فیروزی، غلامرضا رقابت ایران و عربستان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی: پیامدهای آن از خلیج فارس تا دریای سرخ [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 125-142]

ق

 • قربانی، رسول مقایسه تاثیر سیلاژ ماهی کیلکا آنچوی (Clupeonella engrauliformis Svetovidov, 1941) با تخمیر در ماده زمینه جامد با شش نوع میکروارگانیسم بر خصوصیات کیفی، فعالیت آنزیمی و قابلیت هضم مواد مغذی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 66-84]

 • قره چاهی، عطاء اله بررسی تاثیر وزنه های رها بر حرکات رول کشتی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 27-35]

 • قنبر دزفولی، محمد بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 50-71]

ک

 • کردنائیج، علاءالدین تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین(اثر کلشیسین بر متابولیت ها و ویژگی‌های ریزجلبک دونالیلا سالینا) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 86-94]

 • کریمی اورگانی، فاطمه مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 48-60]

 • کریمی فر، حدیث تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 16-25]

 • کلانتری، بهزاد بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 50-71]

 • کنارکوهی، کریم بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج‌فارس با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 50-65]

 • کوشافر، آزیتا مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 48-60]

 • کوهبر، محمد امین بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی (مورد مطالعه: پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 63-75]

گ

 • گلمکانی، محمد تقی بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 72-93]

ل

 • لقمانی، مهران بررسی تغییرات تراکم دوکفهایهای زیر جزر و مدی در مانسون زمستانه در سواحل شمالی دریای مکران (بریس، رمین، پسابندر) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]

م

 • ماه پیکر، امید بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج‌فارس با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 50-65]

 • مجازی امیری، باقر تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 144-156]

 • محرم نژاد، ناصر بررسی حساسیت زیست‌محیطی اکوسیستم‌های منطقه پارس جنوبی و نقش دکل حفاری خود بالابر (JACK-UP) درتخریب زیستگاه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 39-51]

 • محقق نیا، حامد رقابت ایران و عربستان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی: پیامدهای آن از خلیج فارس تا دریای سرخ [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 125-142]

 • محمدی آزرم، حمید اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی در نسبت های مختلف کربن به ازت بر عملکرد رشد و ترکیب بیوشیمیای لاشه بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) در تکنولوژی بیوفلاک [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 95-106]

 • مرداسی، بهشاد انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 35-47]

 • مقدس آهنگری، علی اصغر بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 143-156]

 • ملکوتی، حسین ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر (اسفندماه 1395) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 31-49]

 • موسوی نسب، مرضیه بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 72-93]

ن

 • نبی بیدهندی، غلامرضا پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 14-26]

 • نجارپور، محمدعلی شبیه سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 12-30]

 • نصراله زاده، راضیه تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 85-95]

 • نوری، علی تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 16-25]

ه

 • هوشمند، حنیف بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 72-93]

 • هویدی، حسن پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 14-26]

ی

 • یوسفی، همایون بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی (مورد مطالعه: پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 63-75]