آ

 • آق، ناصر بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 40-52]

ا

 • احدیان، جواد بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]

 • اژدری، علی زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 75-87]

 • اشتری لرکی، امیر تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 76-89]

 • اکبری، علی اکبر بهینه‌سازی مسئله تخصیص ناوگان، مسیریابی و سوخت‌گیری در حمل و نقل دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 33-48]

 • امامی، مهدیه اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 12-25]

 • ایرانی، عبدالجبار بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 40-52]

ب

 • باقریان، بهزاد موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 10-24]

 • بتوندی، زیبا ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]

 • بختیاری، مرتضی بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 62-73]

 • بختیاری، مرتضی بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]

 • بروجردی، غلامعباس بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 49-61]

 • بهرامی، حسین بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

 • بهمن‌زادگان جهرمی، علیرضا اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 12-25]

 • بوعذار، فؤاد تولید زیستی و تعیین خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از جلبک دریایی Sargassum ilicifolium [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]

پ

 • پروانه مقدم، داریوش اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]

 • پورکرمانی، کسری ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]

ت

 • تابش، سعید شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]

 • تبعه ایزدی، امین بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 90-104]

 • توکمه چی، امیر بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 40-52]

ج

 • جعفری، ابوالفضل نقشه سازی شدت فعالیت های صیادی در سطح رویشگاه های مانگرو: پیش نیازی جهت اجرای فرآیند ارزیابی آسیب پذیری [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 26-39]

چ

 • چگینی، وحید تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 76-89]

ح

 • حاجی تبار، محمد تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد به کمک مدل عددی WaveWatch-III‌ و مقایسه نتایج آن با مدل Mike21-SW [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 53-65]

 • حسین پور، فاطمه بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 90-104]

 • حسینی، سید مهدی اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 88-94]

 • حق بین، کمال الدین مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی پلی فنلی در اکتینومیست‌های دریایی رسوبات ساحل دیلم [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 66-75]

 • حمیدی زاده، علی طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 14-42]

 • حیدری، مجید زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 75-87]

خ

 • خدانظری، آی ناز تاثیر نگهداری در دمای Cº 4 بر خصوصیات فراساختار و کیفیت فیله ماهی سرخوی حرا Lutjanus argentimaculatus [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 18-32]

 • خزاعی، سیدحسین ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]

 • خلیلی پور، اولیاقلی ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]

د

 • دادالهی سهراب، علی ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]

 • درویشی، ابوالفضل موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 10-24]

 • دزواره رسنانی، رضا تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد به کمک مدل عددی WaveWatch-III‌ و مقایسه نتایج آن با مدل Mike21-SW [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 53-65]

 • دوست شناس، بابک مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

 • دوستی، مرتضی موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 10-24]

 • دوستی، مرتضی بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-74]

 • دوستی، مرتضی شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]

ر

 • رجب زاده قطرمی، ابراهیم اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 88-94]

 • رحمانی گرجی، محدثه شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]

 • رزمجویی، دامون ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]

 • رشنودی، اصغر طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 14-42]

 • رضایی، محسن زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 75-87]

ز

 • زراسوندی، علیرضا زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 75-87]

س

 • سالاری جزی، میثم برآورد منحنی سنجه در بازه جزر و مدی رودخانه با استفاده از داده‌های بلند مدت و داده‌های سیلاب جزر و مدی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 43-61]

 • سخایی، نسرین مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

 • سلامات، نگین تاثیر نگهداری در دمای Cº 4 بر خصوصیات فراساختار و کیفیت فیله ماهی سرخوی حرا Lutjanus argentimaculatus [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 18-32]

 • سلطانی، مرتضی طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 14-42]

 • سلیمی بنی، مریم اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 88-94]

 • سواری، احمد مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

 • سوری نژاد، ایمان بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 62-74]

 • سیوف جهرمی، مریم اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 12-25]

ش

 • شمشکی، شهریار بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 62-73]

 • شیامی زاده، معصومه مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

ص

 • صالحی نیشابوری، علی اکبر بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

 • صدری نسب، مسعود تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 76-89]

 • صدری نسب، مسعود بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 62-73]

 • صفایی، محسن بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 62-74]

 • صلواتیان، سیدمحمد اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]

ط

 • طالبی حقیقی، داود اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]

ع

 • عابدی سماکوش، محبوبه بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-74]

 • عبادی، معصومه ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]

ف

 • فدیان بهبهانی، نگار تولید زیستی و تعیین خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از جلبک دریایی Sargassum ilicifolium [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]

 • فرزان، فرزام بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-74]

 • فیاض محمدی، محمد تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 76-89]

ق

 • قاسمی، زهرا بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 62-74]

 • قاسمی ورنامخواستی، جعفر بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 90-104]

 • قربانی، صاحبعلی اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]

 • قمشی، مهدی بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

ک

 • کاشفی پور، سید محمود بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

 • کردنائیج، اسداله طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 14-42]

 • کمال پور اصل، احسان بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]

 • کمان بدست، امیر عباس بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 49-61]

گ

 • گورانی، عبداله بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 62-74]

ل

 • لشگری، مهسا بهینه‌سازی مسئله تخصیص ناوگان، مسیریابی و سوخت‌گیری در حمل و نقل دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 33-48]

م

 • مافی غلامی، داود نقشه سازی شدت فعالیت های صیادی در سطح رویشگاه های مانگرو: پیش نیازی جهت اجرای فرآیند ارزیابی آسیب پذیری [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 26-39]

 • محمدعسگری، حسین ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]

 • محمدی، پریسا تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد به کمک مدل عددی WaveWatch-III‌ و مقایسه نتایج آن با مدل Mike21-SW [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 53-65]

 • محمدی آذرم، حمید اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 88-94]

 • مطرودی، سهیلا مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی پلی فنلی در اکتینومیست‌های دریایی رسوبات ساحل دیلم [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 66-75]

 • مقصودیه کهن، حسن اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]

ن

 • ناطق زاده، معصومه مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی پلی فنلی در اکتینومیست‌های دریایی رسوبات ساحل دیلم [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 66-75]

 • نبوی، سید محمد باقر مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

 • نصرالله زاذه، فاطمه شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]

 • نوری، فرزانه بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 40-52]

 • نیکزاد، علی ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]