آ

 • آدیب، آرش بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]

 • آذری تاکامی، قباد فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 30-40]

 • آق، ناصر معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 61-70]

ا

 • احدیان، جواد بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]

 • احمدیان، اسلام معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 61-70]

 • اخوت، نرجس ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

 • ارچنگی، بیتا تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]

 • اسکندری، غلامرضا تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]

 • اعتباریان، اکبر مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]

 • انصاری، زینب طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 11-20]

 • ایرانشاهی، سبحان بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 71-80]

ب

 • بختیاری، مرتضی ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]

 • بختیاری، نرجس بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 71-80]

 • بهرامی، حسین بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]

 • بهمنی، محمود فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 30-40]

پ

 • پاشا زانوسی، حسین اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 81-90]

 • پاشازانوسی، حسین ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

 • پیغمبری، سید یوسف تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]

 • پیغمبری، سید یوسف اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 21-30]

ت

 • تقوی فر، امین بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]

ج

 • جعفرپور، سید علی تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]

 • جعفرپور، سید علی اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 21-30]

 • جعفری، حسن شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]

چ

 • چگینی، وحید بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 71-80]

ح

 • حسین نیا، اسماعیل فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 30-40]

 • حسینی، سید مهدی تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]

 • حسینی، سید مهدی اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 21-30]

 • حلافی، حمید رضا شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]

 • حمزه، محمد علی توزیع سطحی و عمقی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی بخش ایرانی خلیج گواتر [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]

 • حویزاوی، شفا ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

خ

 • خالدی، هدی بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 81-90]

 • خانزاده، محمد حسین مدلسازی و شبیه سازی سامانه رانش الکتریکی شناورهای نظامی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 11-20]

 • خانیان، مریم ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]

 • خلیفی، خدیجه بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 1-10]

د

 • داداللهی سهراب، علی بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]

 • داراب پور دزدارانی، معصومه مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]

 • دردی زاده بصیرآباد، احمد بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 71-80]

 • دریایی، عبدالرسول تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]

 • دهقان مدیسه، سیمین ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

 • دهقان مدیسه، سیمین بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 50-60]

 • دوست شناس، بابک بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]

 • دوست شناس، بابک ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

 • دوست شناس، بابک بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 61-70]

 • دوست شناس، بابک مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]

 • دوست شناس، بابک اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 41-50]

ذ

 • ذوالقرنین، حسین کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 81-90]

ر

 • رحیمی، مروارید طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 11-20]

 • رونق، محمدتقی بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]

ز

 • زحمت کش، عسکر بررسی الگوی رشد و رابطه طول و وزن بدن در شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]

س

 • سالارپوری، علی شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 91-100]

 • سالاری، محمد علی کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

 • سالاری، محمد علی بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 50-60]

 • سالاری علی آبادی، محمدعلی بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]

 • سجادی، میرمسعود تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]

 • سجادی پارسا، سید جعفر بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 71-80]

 • سخایی، نسرین بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 50-60]

 • سخایی، نسرین بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 61-70]

 • سراجی، فرشته بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 61-70]

 • سعیدی، سید ناصر شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]

 • سلاطی، امیر پرویز اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 81-90]

 • سلاطی، امیرپرویز بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 1-10]

 • سلامات، نگین ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]

 • سلامات، نگین بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 1-10]

 • سلطانی، ایرج مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]

 • سلطانی پور، محمد امین تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]

 • سلیمانی پی، سپیده بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 50-60]

 • سواری، احمد بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]

 • سواری، احمد ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

 • سواری، احمد بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 50-60]

 • سواری، احمد بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 61-70]

 • سواری، احمد مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]

 • سیف آبادی، سید جعفر طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 11-20]

 • سیوف جهرمی، مریم شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 21-31]

ش

 • شادی، احمد بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]

 • شایسته فر، علیرضا شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 91-100]

 • شعبانپور، بهاره تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]

 • شعبانپور، بهاره اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 21-30]

 • شعبانی، علی تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]

 • شعبانی، علی اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 21-30]

 • شهبازی، شمشاد بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 61-70]

 • شیروانی، علیرضا مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]

ص

 • صدر، سجاد مدلسازی و شبیه سازی سامانه رانش الکتریکی شناورهای نظامی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 11-20]

 • صدری نسب، مسعود شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 21-31]

 • صدرینسب، مسعود مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 40-50]

 • صفاهیه، علیرضا ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]

 • صفاهیه، علیرضا بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]

 • صفاهیه، علیرضا ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

 • صفاهیه، علیرضا مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]

 • صفاهیه، علیرضا اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 41-50]

 • صفاهیه، علیرضا تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]

ط

 • طاهری زاده، محمدرضا پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 61-70]

ع

 • عباسپور، مجتبی بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 71-80]

 • عباس‌زاده، اکبر بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]

 • عباس زاده، مریم شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 91-100]

 • علمی زاده، هیوا نقش تکتونیک جنبا و رسوب گذاری در تغییرات بستر رودخانه سطح دلتای جگین [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]

 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 21-31]

 • علی محمدی، مهریار شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 101-110]

 • عوفی، فریدون طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 11-20]

ف

 • فتحی مقدم، منوچهر مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 40-50]

 • فرهادیان، امیدوار بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 71-80]

ق

 • قادرپور، سروه معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 61-70]

 • قاسمی، احمد کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

 • قمشی، مهدی ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]

 • قنبری عدیوی، الهام مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 40-50]

 • قنواتی، ایمان پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 61-70]

 • قنواتی، ایمان بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 81-90]

ک

 • کاشفی پور، سید محمود ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]

 • کامران زاد، بهاره بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 71-80]

 • کامرانی، احسان پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 61-70]

 • کرمی، اسماعیل تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]

 • کریم زاده، کتایون بررسی الگوی رشد و رابطه طول و وزن بدن در شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]

 • کسبی، مهرنگارسادات پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 41-50]

 • کشاورزی، بهنام توزیع سطحی و عمقی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی بخش ایرانی خلیج گواتر [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]

 • کعبی، عامر شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]

 • کیوان شکوه، سعید اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 81-90]

 • کیوانی، یزدان بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]

گ

 • گردانه، موسی کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

ل

 • لقمانی، مهران اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 41-50]

م

 • محبوبی صوفیانی، نصرالله بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]

 • محبوبی صوفیانی، نصرالله بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 71-80]

 • محمد مهدی زاده، مهدی پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 41-50]

 • محمدی، فریبرز بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]

 • محمدی، مهدی بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 71-80]

 • محمدی کیا، داریوش پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 61-70]

 • مر، فرید توزیع سطحی و عمقی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی بخش ایرانی خلیج گواتر [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]

 • مرادی، علی مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]

 • مشجور، سکینه کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

 • ملکوتی، حسین شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 101-110]

 • مهدیزاده، مهدی محمد بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 71-80]

 • موحدی نیا، عبدالعلی ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]

 • موحدی نیا، عبدالعلی تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]

 • موحدی نیا، عبدالعلی بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 1-10]

 • موری بازفتی، هدی بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]

 • میری، محدثه اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 41-50]

ن

 • نبوی، سید محمد باقر مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]

 • نبوی، سیدمحمدباقر اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 41-50]

 • نبوی، محمد باقر بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]

 • نجف پور مقدم، سیده مریم اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 81-90]

 • نعمت الهی، محمدجواد توزیع سطحی و عمقی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی بخش ایرانی خلیج گواتر [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]

 • نگین تاجی، احمد تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]

 • نوری، فرزانه معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 61-70]

 • نوشادی، ابراهیم شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]

و

 • واقفی، محمد بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]

 • ولی پور، علی رضا بررسی الگوی رشد و رابطه طول و وزن بدن در شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]

ه

 • همتا، احمد شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 91-100]

ی

 • یاوری، وحید اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 81-90]

 • یمانی، مجتبی نقش تکتونیک جنبا و رسوب گذاری در تغییرات بستر رودخانه سطح دلتای جگین [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]

 • یوسفی جوردهی، ایوب فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 30-40]