علوم غیر‌زیستی دریا
تخمین حداقل جریان زیست‌محیطی رودخانه با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بشار)

شیوا محمدی شمس آبادی؛ حکیمه امانی پور؛ صدیقه بطالب‌لویی؛ سیدحسین روشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.395062.2524

چکیده
  در این مطالعه به‌منظور بررسی رژیم هیدرولوژیکی و تعیین نیاز جریان زیست‌محیطی رودخانه‌ی بشار در ایستگاه هیدرومتری پاتاوه از روش‌های هیدرولوژیکی (تنانت، تسمن و انتقال منحنی تداوم جریان) و روش‌های هیدرولیکی (محیط خیس شده) استفاده گردید. بدین‌منظور از داده‌های جریان رودخانه در دوره آماری 1399-1376 بهره گرفته شد. در ابتدا همگنی و نرمال‌بودن ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
روش بهینه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش منطقه سادات حسینی استان خوزستان

محمدعلی روشنی؛ مهدی مومی پور؛ حکیمه امانی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.317867.2454

چکیده
  زمین‌لغزش‌ها نوعی حرکت دامنه‌ای هستند که موجب خسارات جانی، مالی و زیست‌محیطی قابل توجهی شده‌اند. با توجه به اثرات مخرب این پدیده بر سیستم‌های اجتماعی- اقتصادی و طبیعی، شناخت نواحی مستعد حرکت توده‌ای و زمین‌لغزش در سطح کشور برای استفاده در برنامه ریزی آمایش سرزمین بسیار ضروری است. منطقه سادات حسینی به دلیل شرایط لیتولوژیکی، اقلیمی ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
بازشناسی ویژگی‌های فازی شبکه آب‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای GeoEye-1 (مطالعه موردی رودخانه لاهیجان)

هیوا علمی زاده؛ هادی مهدی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.328810.2466

چکیده
  هدف این پژوهش بازشناسی خودکار الگو‌های فرمیک شبکه آبراهه‌ها در بخشی از رودخانه لاهیجان با استفاده از تصاویر پنکروماتیک با توان تفکیک مکانی بالا (HR-PRS) و الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی است و کارایی این روش‌ها را در ناحیه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای GeoEye-1 محدوده مورد مطالعه به منظور تشخیص و آشکارسازی عوارض ژئومورفیکی و شبکه آبراهه‌ها ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان)

سیاوش شایان؛ زهرا داداش زاده؛ مجتبی یمانی؛ راضیه لک

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 62-72

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.126521.2144

چکیده
  اهمیت طرح مسئله مقیاس‌ در مطالعات ژئومورفیک این است که متغیرهای گسترده‌ای در تجزیه و تحلیل سطوح با مقیاس-های مختلف، که بر اساس اهداف و توانایی‌ها طرح‌ریزی می‌شود، تعریف می‌شود. از آنجایی که در بحث سلول‌ رسوبی، با فرآیندهایی روبرو هستیم که در طیف وسیعی از مقیاس‌ها عمل می‌کنند، اهمیت تعیین مقیاس مناسب جهت مطالعه این فرآیندها و ...  بیشتر

مهندسی دریا
تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 78-92

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6834

چکیده
  برای ارزیابی حساسیت فیزیکی منطقه ساحلی هرمزگان شش معیار و 29 شاخص مورد استفاده قرار گرفت. بررسی معیارها و تعیین ضریب اهمیت شاخص های به کار رفته در آنها نشان داد شاخص انحصاری بودن و بکر بودن به ترتیب بیشترین اهمیت و وابستگی صنعتی کمترین اهمیت را در تعیین ساختارهای فیزیکی حساس ایفا می کنند. همچنین به منظور تعیین اهمیت و اولویت بندی ساختارهای ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران

سیاوش شایان؛ محمد اکبریان؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی‌کیا؛ مهران مقصودی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9872

چکیده
  ناپایداری و تحرک تپه‌های ماسه‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزی و مدیریت در جلگه‌های ساحلی مناطق خشک است. توده‌های ماسه‌ای بر اثر عوامل مختلفی در مناطق ساحلی ایجاد می‌شوند و بررسی چگونگی تشکیل و تکوین آنها در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت محیطی منطقه ساحلی دارای اهمیت فراوان است. هدف اصلی این پژوهش شناسائی مهمترین عوامل تأثیرگزار ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس

مجید حیدری؛ علیرضا زراسوندی؛ هوشنگ پورکاسب؛ ایمان قنواتی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7404

چکیده
  به منظور پایش زمین شیمی پهنه کارون-اروند و بررسی پیامدهای زیستی ناهنجاری‌های احتمالی به ویژه در خلیج فارس، فراوانی شاخص‌های فیزیکوشیمیایی، عناصر اصلی و برخی آنیون‌های فرعی 33 نمونه گردآوری شده از 6 مقطع حوضه کاون-اروند با بهره‌گیری از روش‌های تیتراسیون و فتومتر شعله‌ای تعیین گردید. بر اساس داده‌های حاصل کمترین و بیشترین فراوانی ...  بیشتر