علوم غیر‌زیستی دریا
مدل سازی هیدرودینامیکی در مصب اروندرود ایران تحت اثر جریانهای جزرومدی

باقر بهروز؛ محمدرضا خلیل ابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.166524.2250

چکیده
  یکی از مولفه های اصلی و موثر در شکل گیری شرایط و خصوصیات هیدرودینامیکی مناطق ساحلی، جزرومد است. در این تحقیق الگوی نوسانات تراز آب و جریان ناشی از جزرومد در مصب اروند رود مورد بررسی قرار گرفته می شود. نتایج حاصل از این مطالعات در انجام مطالعات رسوب گذاری، فرسایش و تغییرات مورفولوژیک سواحل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدف از این پژوهش ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
همگون سازی مشخصات امواج ناشی از باد در دریای خزر

محمدرضا محمدی فر؛ وحید چگینی؛ محمدعلی نجارپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.206191.2332

چکیده
  امواج ناشی از باد از مهمترین عوامل محیطی در پروژه‌های مرتبط با مهندسی دریا محسوب می‌شوند. به دلیل کمبود داده-های اندازه گیری شده موج، از داده‌های پیش‌بینی شده برای تعیین اقلیم امواج استفاده می‌شود. امروزه مدل‌های عددی به کاربردی‌ترین ابزار برای پیش‌بینی امواج ناشی از باد تبدیل شده‌اند. با این وجود، نتایج این مدل‌ها عمدتا دارای ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
پایش تغییرات یکپارچگی مانگروهای ذخیره گاه زیست کره حرا در مواجهه با تغییرات بارندگی و وقوع خشکسالی

داود مافی غلامی؛ ابوالفضل جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.223331.2359

چکیده
  بررسی تغییرات یکپارچگی یا روند تکه‌تکه‌شدگی مانگروها در بلندمدت در اثر تغییر اقلیم می‌تواند سبب شناخت دقیق‌تر تغییرات ساختاری در مانگروها و ارتباط آن با پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم شود. پژوهش پیش‌رو به بررسی تغییرات رخ داده در وضعیت یکپارچگی مانگروهای ذخیره‌گاه زیست‌کره حرای قشم در مواجهه با تغییر بارندگی و وقوع خشکسالی در ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
مدلسازی عددی و بررسی انتقال رسوب دراثر موج در بندر بوالخیر و بررسی اثرات احداث موج شکن جدید در این بندر

سمیه فرهنگ بافتانی؛ محمدعلی نجارپور؛ مسعود صدری نسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-109 فروردین 781

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.67670.1926

چکیده
  رسوب شناسی، بررسی انتقال رسوب وشناخت عوامل موثر بر آن، ازمهمترین مطالعات در زمینه پدیده های دریایی است. در این تحقیق انتقال رسوب میانگین سالانه در بندر بوالخیر (و بنادر اطراف آن بندر رستمی و بندر عامری) پس از احداث موج شکن با استفاده از نرم افزار مایک21 مدلسازی و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج مدلسازی، احداث موج شکن و جانمایی ...  بیشتر

مهندسی دریا
تحلیل عددی تاثیر هندسه سلول‌های هسته بر رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های ساندویچی

فاطمه اسدی طالب‌بیگی؛ سعید جامعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.201854.2310

چکیده
  از میان طیف گسترده‌ی مصالح نوین، کامپوزیت‌های مشبک در طراحی سازه‌های تحت بار، جایگزین بسیار مناسبی برای مصالح معمولی در صنایع مختلف می‌باشند. در بخش اول این مطالعه، سه چیدمان مختلف برای هسته‌های یک تیر ساندویچی در نظر گرفته شده و تاثیر شکل سلول‌ها بر رفتار مکانیکی سازه بصورت عددی بررسی شده است. ابتدا وضعیت ارتعاشی هر تیر به کمک ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
روش بهینه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش منطقه سادات حسینی استان خوزستان

محمدعلی روشنی؛ مهدی مومی پور؛ حکیمه امانی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.317867.2454

چکیده
  زمین‌لغزش‌ها نوعی حرکت دامنه‌ای هستند که موجب خسارات جانی، مالی و زیست‌محیطی قابل توجهی شده‌اند. با توجه به اثرات مخرب این پدیده بر سیستم‌های اجتماعی- اقتصادی و طبیعی، شناخت نواحی مستعد حرکت توده‌ای و زمین‌لغزش در سطح کشور برای استفاده در برنامه ریزی آمایش سرزمین بسیار ضروری است. منطقه سادات حسینی به دلیل شرایط لیتولوژیکی، اقلیمی ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
بازشناسی ویژگی‌های فازی شبکه آب‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای GeoEye-1 (مطالعه موردی رودخانه لاهیجان)

هیوا علمی زاده؛ هادی مهدی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.328810.2466

چکیده
  هدف این پژوهش بازشناسی خودکار الگو‌های فرمیک شبکه آبراهه‌ها در بخشی از رودخانه لاهیجان با استفاده از تصاویر پنکروماتیک با توان تفکیک مکانی بالا (HR-PRS) و الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی است و کارایی این روش‌ها را در ناحیه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای GeoEye-1 محدوده مورد مطالعه به منظور تشخیص و آشکارسازی عوارض ژئومورفیکی و شبکه آبراهه‌ها ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
شبیه سازی غلظت ذرات PM10 با استفاده از مدل عددی WRF در اراضی خشک شده تالاب هورالعظیم

زهرا گودینی؛ حسین محمد عسگری؛ سروش زرقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.397924.2528

چکیده
  بسیاری از تالاب‌ها و نواحی مرطوب ازجمله تالاب هورالعظیم رو به خشکی است و بیابان‌های کوچکی را ایجاد نموده که منشأ بسیاری از توفان‌های غبار در سال‌های اخیر است. مدیریت این رویداد، به شناخت ویژگی‌های فرسایش بادی و شبیه‌سازی آن‌ نیاز مبرمی دارد. در این تحقیق با استفاده از نسخه 3.7 مدل عددی WRF و با کمک طرحواره GOCART به بررسی غلظت ریزگردها ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
سنجش غلظت فلزات سنگین Pb, Cd, Ni, Fe, Zn و Cu در ماهیان سرخو، کفشک، زبان، شوریده، حلوا و میگو Metapenaeus affinis

عباس مدحجی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ آرش لرکی؛ فواد بوعذار

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.152864.2218

چکیده
  سنجش فلزات سنگین در آب، رسوب و ماهیان، همیشه معیاری برای سنجش آلودگی محیط و میزان تأثیر آن بر اکوسیستم انسانی بوده است. در این پژوهش نمونه‌برداری از بازار ماهی‌فروشان خرمشهر صورت گرفت و از عضله ماهی‌های سرخو، شوریده، زبان، کفشک، حلوا سفید و میگو نمونه برداری انجام گرفت. طبق نتایج به‌دست‌آمده، غلظت فلز سنگین Fe نسبت به سایر فلزات، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
استفاده از شاخص شناسایی مانگرو در تهیه نقشه جنگل‌های مانگرو با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 در سامانه Google Earth Engine

مژده میرکی؛ هرمز سهرابی؛ سیما صادقی؛ پرویز فاتحی؛ مارکوس امیتزر

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 40-49

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.318177.2456

چکیده
  پیشرفت در سنجش از دور امکان نقشه ­برداری سریع مانگرو را با نیاز کمتر به کارهای فشرده زمینی، پردازش ­های پیچیده و سنگین و تکنیک­ های طبقه­ بندی وابسته به مهارت فراهم می­ کند. در این پژوهش، با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 به تهیه نقشه جنگل ­های مانگرو استان هرمزگان در سه زیست ­بوم قشم، خمیر و سیریک در سامانه Google Earth Engine ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست

یاسمن گندمی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ صالح آرخی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 18-26

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.72434.1952

چکیده
  کاربرد­های روز افرون سنجش ­از­ راه دور برای به نقشه در­آوردن و پایش تغییرات مانگرو­ها به منظور مدیریت پایدار منابع زیستی روشی عملی است. طی چند دهه­ ی اخیر پیدایش شاخص­ های گیاهی متفاوت اثر قابل توجهی بر فرایند­های به نقشه در آوردن مانگروها و دیگر اکوسیستم­ های جنگلی داشته است. دراین مطالعه چهار شاخص گیاهی مختلف شامل ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
استفاده از میکرو‌استخراج مایع- مایع برای پیش‌تغلیظ و استخراج فرم آلدهید از آب دریا بعد از مشتق‌سازی با دایمدون و تعیین آن‌ به روش اسپکتروفوتومتری

زینب سپه وند؛ محمود نصیری؛ روح الله حیدری؛ سید حسین هاشمی

دوره 22، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.149613.2201

چکیده
  در این تحقیق، یک روش حسّاس و کم­هزینه برای تعیین سریع میزان فرم­آلدهید در آب دریا ارائه شده است. این روش بر اساس واکنش فرم­آلدهید با 5 و 5- دی متیل- 1و3- سیکلو هگزا دایون (دایمدون) در حضور آمونیوم استات است. بعد از واکنش مشتق­سازی، مخلوط 100 میکرولیتر از کلروفرم به عنوان حلال استخراجی و 900 میکرو­لیتر از اتانول به عنوان حلال پخشی به ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
تغییرات فصلی آنومالی تراز دریا در خلیج‌فارس (1371-1396)

مریم سیوف جهرمی؛ زهره شاهمنصوری

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.197166.2303

چکیده
  در این مطالعه، با استفاده از داده‌های بلندمدت AVISO، طی 25 سال (11 دی‌ماه 1371 الی 10 دی‌ماه 1394)، آنومالی تراز دریای خلیج فارس (قدرت تفکیک فضایی 0/25 درجه طول و عرض جغرافیایی)، در محیط نرم‌افزار MATLAB مورد بررسی قرار گرفته است. متوسط 25 ساله از داده‌ها نشان می‌دهد؛ آنومالی تراز دریا مثبت و برابر باcm 3/06 ± 0/05 (انحراف معیار±میانگین) است ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایشگاهی در تشابه با خلیج‌فارس

محمد تقی زمانیان؛ مسعود صدری نسب؛ مهری فلاحی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.149922.2203

چکیده
  طراحی مدل عددی اقیانوسی برای خلیج‌فارس برای پیش‌بینی پدیده‌ها و فراسنج‌های اقیانوسی، از جمله راه‌های پیش‌گیری یا رفع مشکلات موجود در این محیط مهم می‌باشد و کار موثر، طراحی مدل‌ آزمایش‌گاهی در تشابه با آن بوده که می‌تواند واکنش فیزیکی محیط را نسبت به شرایط مختلف مشخّص کند. هدف این پژوهش، طراحی مدل عددی اقیانوسی آزمایش‌گاهی، ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی

محمد احمدن‍‍ژاد؛ عباس فاضلی نیا

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 118-129

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12028

چکیده
  به دلیل وجود اثرات هیدرولیکی و هیدرو دینامیکی در کانال‏ها و آبراهه ‏های قابل کشتیرانی, بایستی رفتار کشتی را در ارتباط با عرض کانال،سرعت و آبخور شناور مورد مطالعه قرار داد. مهم ‏ترین پارامتری که طراح باید مد نظر قرار دهد پدیده‏ اسکوات، می ‏باشد. پیش ‏بینی صحیح پارامترهای هیدرودینامیک برای کشتی ‏های عملیاتی در مناطق کم عمق ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
شبیه سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM

مسعود صدری نسب؛ عباس عینعلی؛ محمد اکبری نسب؛ محمدعلی نجارپور

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 12-30

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.122183.2135

چکیده
  پلوم رودخانه اروند که اصلی­ ترین منبع آب شیرین برای خلیج فارس بوده، حوضه آبریز آن سکونت ­گاه حدود 54 میلیون نفر انسان در منطقه است، از پدیده­ های مهم در مناطق ساحلی است. رودخانه اروند، مرز دو کشور ایران و عراق بوده، پلوم آن در خلیج فارس در قلمرو سه کشور ایران، عراق و کویت شکل می­ گیرد. این موضوع به ­همراه مشکلات سیاسی و امنیتی ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر (اسفندماه 1395)

عاطفه پورکریمیان؛ مریم سیوف جهرمی؛ حسین ملکوتی

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 31-49

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.182862.2282

چکیده
  بینش جدید در زمینه‌ی مطالعات همزمان اقیانوسی-جوی-خشکی، محققان را به سوی ردیابی پدیده‌های جذاب جوی و اقیانوسی سوق داده است. در این پژوهش، با بررسی نقشه‌های همدیدی (سینوپتیکی) و شاخص‌های بارشی ایران، نوع و شدت رویداد بارشی 29 اسفند 1395 در شهر بندر دیر در ایستگاه همدیدی آن (با مختصات Nʺ34ʹ51˚27- Eʺ52ʹ57˚51 و کد بین‌المللی 40872) تعیین شده‌است. ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
عمق سنجی از نواحی کم‌عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر)

عطاءاله عبداللهی کاکرودی؛ لیلا امینی؛ مهدی حسنلو

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 110-124

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.136043.2177

چکیده
  جهت مطالعه مناطق کم‌عمق ساحلی، تصاویر رایگان لندست-8 با توان تفکیک رادیومتریکی نسبتاً بالا و وجود دو باند در محدوده آبی و نزدیک به آبی مناسب می باشد. در این پژوهش علاوه بر تصاویر ماهواره-ای لندست از داده‌های هیدروگرافی نیز استفاده شده است. هدف از این پژوهش، عمق سنجی نواحی ساحلی محدوده جنوب شرقی دریای خزر با اعمال الگوریتم PCA بر باندهای ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان

رامین علایی روزبهانی؛ حمیدرضا جعفری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن هویدی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 14-26

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.45156

چکیده
  روند گسترش فعالیت‌های انسانی با تغییر و معرفی انواع کاربری و پوشش زمین، ساختار سرزمین را دست‌خوش تغییرات شدیدی کرده است. طی چندین دهه‌ی اخیر ساختار و الگوی پوشش سرزمین در پهنه‌ی ساحلی خوزستان، نیز مصون از چنین تغییراتی نبوده است. بنابراین پایش ترکیب و آرایش فضایی پوشش‌ سرزمین/کاربری سرزمین و تغییرات آن، به منظور شناسایی تهدید‌ها ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
طراحی یک مدل عددی اقیانوسی سه بعدی برای مطالعه گرما پویشی جریان های بادرانده

اردشیر فرهادی؛ محمد تقی زمانیان

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 36-49

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50240

چکیده
  یک مدل پایه پویاب چگال‏ گرای اقیانوسی سه بعدی تفاضل محدود بر اساس معادلات مقدم در دست‏گاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما در پنج لایه معادل با یازده تراز را طراحی کرده ایم. این مدل در یک حوضه‏‏ ی مستطیل شکل با مرزهای بسته بین عرض‏ های جغرافیایی 24 تا 30 درجه و طول‏ های جغرافیایی بین 47 تا 58 درجه با عمق ثابت 120 متر در نظر گرفته ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
تعیین فراوانی لیتیم در آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و مصب رودخانه ها

مینو پورآقابرار؛ مجتبی شکرالله زاده طالشی؛ محمد جواد چائیچی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 66-72

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.109755.2088

چکیده
  دریای خزر علاوه بر جاذبه‌های طبیعی و توریستی، حاوی مقادیر با ارزشی از املاح و عناصر معدنی در خود می‌باشد که بهره‌برداری اصولی از آن‌ها بی‌شک ﺗﺄثیر مهمی در رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت. دریا منبع غنی از لیتیم است. آنالیز آن در دریای خزر، با روشِ طیف‌سنجی نشراتمی شعله‌ای به‌عنوان روشی ساده، سریع و قابل ‌اطمینان که دقت و حساسیت ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان)

سیاوش شایان؛ زهرا داداش زاده؛ مجتبی یمانی؛ راضیه لک

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 62-72

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.126521.2144

چکیده
  اهمیت طرح مسئله مقیاس‌ در مطالعات ژئومورفیک این است که متغیرهای گسترده‌ای در تجزیه و تحلیل سطوح با مقیاس-های مختلف، که بر اساس اهداف و توانایی‌ها طرح‌ریزی می‌شود، تعریف می‌شود. از آنجایی که در بحث سلول‌ رسوبی، با فرآیندهایی روبرو هستیم که در طیف وسیعی از مقیاس‌ها عمل می‌کنند، اهمیت تعیین مقیاس مناسب جهت مطالعه این فرآیندها و ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
تعیین غلظت و توزیع فصلی آلاینده‌های فتالات استر در آب‌های سطحی خلیج چابهار

محمود نصیری؛ مرتضی ضیاءالدینی؛ کمال الدین کر

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 109-120

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.108607.2085

چکیده
  چکیده :آلودگی اکوسیستم های آبی، موجودات زنده را درگیر مشکلات جدی نموده است. این مطالعه به منظور تعیین غلظت و توزیع فصلی دو ترکیب پرمصرف فتالات استر شامل DnBP و DEHP در خلیج چابهار صورت گرفت. برای تعیین غلظت این آلاینده‌ها، نمونه‌برداری به صورت فصلی از آب‌های سطحی در 7 ایستگاه و با 4 بار تکرار در هر ایستگاه در خلیج چابهار انجام شد و پس از ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس

محسن رضایی؛ علیرضا زراسوندی؛ مجید حیدری؛ علی اژدری

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 75-87

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.166210.2249

چکیده
  در این مطالعه ویژگی های ژئوشیمی فلزات سنگین در آب خروجی تعداد 16 چشمه شور عمده استان خوزستان شامل چشمه پیرموسی، چشمه های دوگانه گره بردی، چشمه های سه گانه قلعه مدرسه، بتوند، کوه زر، عقیلی، کوه سالن (هفت تنان)، قاسم آباد، ایسپره، گرو، دوبلوطان و چشمه های منطقه رامشیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. عمده چشمه های مورد بررسی پس از ورود به کارون ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی

مهدیه امامی؛ مریم سیوف جهرمی؛ علیرضا بهمن‌زادگان جهرمی

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 12-25

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.122581.2137

چکیده
  خط ساحلی، به عنوان مرزی که جریان آب در آن نسبتاً نفوذناپذیر است، می‌تواند موجب تغییر الگوی جریان شود و لذا بررسی نقش هیدرودینامیکی آن با وجود سادگی، در مطالعات مهندسی سواحل و حتی اکوسیستم‌های مرطوب، غیر قابل انکار است. در این پژوهش با استفاده از شبیه‌سازی سه بعدی در محیط مدل عددی MIKE 3، موسسه هیدرودینامیکی دانمارک، دو نوع شبیه‌سازی ...  بیشتر