مهندسی دریا
مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر بار معلق در رودخانه اروند

مرتضی بختیاری؛ امیر اشتری لرکی؛ عدنان سامر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.218478.2348

چکیده
  یکی از مهم‌ترین فاکتورها در مهندسی رودخانه تخمین میزان انتقال رسوب می‌باشد. این مسئله در رودخانه‌هایی که از جنبه‌های مختلف مورد استفاده و بهره‌برداری می‌باشند، اهمیت بیشتری دارد. مسئله انتقال رسوب به خودی خود دارای پیچیده‌گی های خاصی می‌باشد و در رودخانه‌های جزر و مدی بسیار پیچیده‌تر خواهد بود. در تحقیق حاضر با استفاده از ...  بیشتر

مهندسی دریا
مطالعه آزمایشگاهی جریان چگال در اثر تنگ شدگی ناگهانی دیواره فلوم

محمد حسینی؛ محمد هادی فتاحی؛ سعید اسلامیان

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.236659.2381

چکیده
  جریان­ های چگال به علت تفاوت دانسیته مابین دو سیال بوجود می آیند و جزء جریان های ثقلی است. جریان چگال از سه ناحیه دماغه، سر و بدنه در داخل سیال محیطی تشکیل می ­شود. جهت انجام آزمایش­ ها از فلومی با طول 8m و عرضcm  35 و ارتفاع cm 40 استفاده شده است. در راستای فلوم، تنگ شدگی ممتد و موضعی در مرکز کانال ایجاد شده و آزمایشات در 28 حالت مختلف ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترابری آبی رودخانه‌‌های قابل کشتیرانی (مطالعه موردی رودخانه کارون، بهمنشیر و‌ اروند)

محمدتقی منصوری کیا؛ حمیدرضا شیبانی؛ الهام رجبی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 32-40

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.216321.2344

چکیده
  رود کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است. سابقه کشتیرانی درکارون به قبل از ناصرالدین شاه قاجار برمی­ گردد. تغییرات آب و هوایی و خشکسالی، ‌برداشت­ های بیشتر از آب رودخانه و کاهش دبی آن، وجود راه آهن و اتوبان­ های جدید به عنوان رقبای اصلی حمل بار از بندرهای ماهشهر و خرمشهر به اهواز سبب از رونق افتادن ترابری آبی رودخانه­ ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر ترکیب همگرایی و صفحات مستغرق بر روی هیدرولیک جریان ورودی به آبگیر جانبی در قوس 90 درجه رودخانه ها

محمدتقی سراجیان؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ هوشنگ حسونی زاده

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 33-43

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.250222.2394

چکیده
  در این تحقیق آزمایش­ ها جهت تعیین دبی ورودی به آبگیر در قوس 90 درجه همگرا با هدف بررسی تأثیر خصوصیات جریان بر نسبت دبی انحرافی در شرایط با صفحه و بدون صفحه مستغرق انجام گرفت. متغیرهای موثر در این تحقیق عدد فرود، همگرایی و زاویه صفحات بود. جهت انجام این تحقیق از یک کانال مستطیلی با قوس 90 درجه استفاده شد که با استفاده از چهار دبی مختلف، ...  بیشتر

مهندسی دریا
تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه‌ای در معرض امواج سونامی

حامد جلیل مصیر؛ روح اله فتاحی؛ الهام قنبری عدیوی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 53-63

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.212864.2338

چکیده
  پدیده انتقال رسوب یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عملکرد هیدرولیکی و ساختار ریخت‌شناسی سواحل تلقی می‌شود. به علاوه توسعه پایدار، اقدامات مهندسی و انتخاب متناسب‌ترین روش حفاظت جهت ساماندهی و تثبیت سواحل، در گروی آگاهی از کمیت بار رسوبی می‌باشد. بنابراین تمرکز این پژوهش به­طور کلی برآورد نرخ انتقال رسوب، ارزیابی تاثیر پوشش جنگلی ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل

محمد قنبر دزفولی؛ مسعود دهقانی؛ عادل عساکره؛ بهزاد کلانتری

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 50-71

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.130645.2157

چکیده
  در مناطق ساحلی و بخصوص بندرگاه‌ها به دلیل وجود رسوبات سست ماسه ای و سازه‌های با بارهای قائم و جانبی زیاد استفاده از رادیه شمع‌هاگزینه مناسبی جهت فونداسیون این نوع سازه‌ها می‌باشد. به دلیل ایجاد نیروهای متمرکز شدید در محل اتصال رادیه و شمع مخصوصاً به دلیل بارهای جانبی از جمله باد و موج از رادیه شمع‌های منفصل استفاده می‌شود. در این ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21

امیر زارع پور؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ سهام الدین چراغی؛ وحید زارعی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.44305

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر می باشد. در ابتدا مدل جریان جزرو‌مدی در نقطه شروع خورموسی و با داده‌های جزرومدی ایستگاه راهنمایان به طور مناسبی اجرا و نتایج آن در نقطه داخل خورموسی با داده‌های ایستگاه بندر امام خمینی واسنجی شد و نتایج خوبی استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به هدف اصلی این تحقیق،‌ ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر

غلامعباس بروجردی؛ امیر عباس کمان بدست

دوره 18، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 49-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.133504.2166

چکیده
  یکی از موارد بسیار مهم در ارتباط با مجاری قوسی، فرسایش ساحل رودخانه در قوس بیرونی می‌باشد، که دلیل عمده‌ی آن، وجود جریان‌های ثانویه بوده. حفاظت و تثبیت دیواره‌های رودخانه به‌طور کلی شامل دو روش مستقیم و غیرمستقیم (آرام کننده‌ها و انحراف دهنده‌ها) است. یکی از مهم‌ترین سازه‌های حفاظتی انحراف دهنده، آبشکن‌های رودخانه‌ای هستند. ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی

مرتضی بختیاری؛ احسان کمال پور اصل؛ جواد احدیان

دوره 18، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.100314.2060

چکیده
  روش بهسازی مختلفی در جهت افزایش مقاومت و کیفیت مهندسی خاک‌ها وجود دارد که یکی از مناسب‌ترین آن‌ها، تراکم دینامیکی می‌باشد. در این روش وزنه‌ای از ارتفاع مشخص رهاشده و در اثر برخورد به زمین باعث متراکم شدن خاک می‌شود. در این تحقیق ابتدا اقدام به انجام آزمایش‌های میدانی گردید سپس با استفاده نتایج بدست آمده در این بخش اقدام به مدلسازی ...  بیشتر

مهندسی دریا
برآورد منحنی سنجه در بازه جزر و مدی رودخانه با استفاده از داده‌های بلند مدت و داده‌های سیلاب جزر و مدی

میثم سالاری جزی

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.27168.1641

چکیده
  برآورد تراز سطح آب رودخانه در بازه جزر و مدی رودخانه یک ابزار مناسب برای مدیریت سیلاب رودخانه‌هایی است که در مناطق ساحلی واقع شده‌اند. انتشار امواج جزر و مدی در این بازه به سمت بالادست و ترکیب آن با سیلاب رودخانه موجب افزایش محدوده سیلاب‌دشت و ریسک آسیب می‌شود. در این تحقیق بازه اهواز-خرمشهر در رودخانه کارون به عنوان مطالعه موردی ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا

مرتضی بختیاری؛ شهریار شمشکی؛ مسعود صدری نسب

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 62-73

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.99592.2053

چکیده
  با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و گسترش نیاز بشر به استفاده از بسترهای آبی همچون:دریاها، اقیانوسها، شناخت و بررسی روشها و راهکارهای طراحی و پیاده سازی سازه های دریایی را بیش از پیش روشن می‌سازد سکوی نیمه مستغرق دریایی یکی از انواع سکوهای دریایی سکوی نیمه مستغرق بوده که با توجه به ویژگی‌ های این سکو عمدتاً برای استخراج از منابع نفت و ...  بیشتر

مهندسی دریا
پیش‎بینی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده از مدل شبکهعصبی مصنوعی

حسین بهرامی؛ صمد امامقلی زاده

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 27-35

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.41032

چکیده
  در هیدرولیک رسوب، برآورد صحیح غلظت رسوب معلق از جهات مختلف مانند تخمین دبی رسوب عبوری، جانمایی سازه های هیدرولیکی و غیره مهم می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه برای مدلسازی و پیش‎بینی غلظت رسوب رودخانه کارون از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه(ANN/MLP) استفاده شد. بدین منظور از 125 سری داده صحرایی اندازه گیری شده شامل غلظت ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق

پریسا کوچک؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ احمد فتحی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 97-109

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.60804.1897

چکیده
  یکی از راه‌های کنترل فرسایش قوس خارجی استفاده از سازه‌ی آبشکن می‌باشد. در سال‌های اخیر آبشکن‌های سنتی از نظر بهره-وری، قیمت و مناسب بودن برای محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب اتخاذ روش‌هایی که مقرون به صرفه بوده و سازگار با محیط زیست باشند مورد اهمیت قرار گرفته است. آبشکن باندال‌لایک ترکیبی از آبشکن نفوذپذیر و ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی

طوبی حیدری؛ نیما شهنی کرم زاده؛ جواد احدیان

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.14756

چکیده
  در این مطالعه، نتایج مشاهدات آزمایشگاهی انجام شده بر روی تراژکتوری و سرعت پیشروی جریان جت‌های سطحی مستطیلی همگرا و شیبدار در محیط پذیرنده ساکن ارائه گردیده است. به منظور شبیه‌سازی فرآیند تخلیه از فلومی به طول 2/3، عرض 6/0 و ارتفاع 9/0 متر به عنوان محیط پذیرنده و کانال مستطیلی با عرض کف 6 سانتیمتر به عنوان تخلیه کننده‌ی سطحی استفاده گردید. ...  بیشتر

مهندسی دریا
تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 78-92

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6834

چکیده
  برای ارزیابی حساسیت فیزیکی منطقه ساحلی هرمزگان شش معیار و 29 شاخص مورد استفاده قرار گرفت. بررسی معیارها و تعیین ضریب اهمیت شاخص های به کار رفته در آنها نشان داد شاخص انحصاری بودن و بکر بودن به ترتیب بیشترین اهمیت و وابستگی صنعتی کمترین اهمیت را در تعیین ساختارهای فیزیکی حساس ایفا می کنند. همچنین به منظور تعیین اهمیت و اولویت بندی ساختارهای ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D

مرتضی بختیاری؛ فرزاد اورک؛ حسین بهرامی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 114-125

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.33865

چکیده
  دیوارهای ساحلی به منظور حفاظت از سواحل در برابر امواج و جلوگیری از پیشرفت آب به سواحل ساخته می‌شوند. به منظور درک مناسب رفتار این سازه‌ها، باید اطلاعات مناسبی از بارهای وارد به سازه داشت. یکی از مهمترین بارهای وارد بر روی دیوارهای ساحلی، امواج دریا است. نیروهای وزن دیواره، وزن خاک پشت دیواره، وزن آب دریا بر روی پاشنه دیواره و نیروهای ...  بیشتر

مهندسی دریا
الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی

احمد رضایی مزیک؛ مهدی صنایعی؛ مهدی شفیعی فر؛ روزبه پناهی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 29-45

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50586

چکیده
  موج‌شکن‌های شناور برای ایجاد یک محیط آرام در مقابل امواج، به‌صورت موقت یا دائم به‌کار می‌روند. در این پژوهش، برای بررسی عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن شناور پانتونی از ماژول AQWA نرم افزار ANSYS استفاده شده ‌است. از مهم‌ترین پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق می‌توان به الگوی تغییرات ارتفاع موج مشخصه، عمق آبخور، پریو موج برخوردی و ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها

مرتضی بختیاری؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.41157

چکیده
  یکی از کاربردهای آبشکن‌ها تأمین قابلیت کشتیرانی رودخانه از طریق تنظیم و تثبیت عرض و عمق کافی، تغییر تراز بستر برای توسعه عمق مناسب می‌باشد. امروزه استفاده از آبشکن به منظور ارتقاء شرایط زیست محیطی نیز در طول مسیر یک رودخانه به کار برده می‌شوند. یکی از موارد مهم در مورد آبشکن‌ها نحوه محافظت و حفظ پایداری آنها می‌باشد که کمتر مورد ...  بیشتر