مهندسی دریا
استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود

مسعود حکمی فرد؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.167904.2253

چکیده
  یکی از رایج‌ترین روش‌های بررسی رفتار هیدرودینامیکی زیردریایی‌ مانند مانور شناور، مطالعه ضرایب هیدرودینامیکی آن‌ است. در این مقاله محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی شناور زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و به روش حجم محدود انجام گرفته است. به این منظور، بدنه‌ی بدون ملحقات با فرم مایرینگ انتخاب گردید و مانور ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق

نگین دنیوی زاده؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل؛ سعید محمدزاده

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 45-57

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42946

چکیده
  شناور‌های تندروی پروازی با کاربری‌های گسترده و گوناگون تفریحی، ورزشی، تجاری و نظامی، به طور معمول دارای سرعت بالای 30 گره دریایی می‌باشند. با توجه به محدودیت‌های طراحی، به‌کارگیری سیستم نیروی محرکه در شناور‌های تندروی پروازی، یک موضوع بسیار کلیدی و حساس می‌باشد که با در نظر گرفتن ویژگی‌های مطلوب پروانه‌های نیمه‌مغروق، استفاده ...  بیشتر