علوم غیر‌زیستی دریا
مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست

یاسمن گندمی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ صالح آرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1397

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.72434.1952

چکیده
  کاربرد‌های روز افرون سنجش‌از‌دور برای به نقشه در‌آوردن و پایش تغییرات مانگرو‌ها به منظور مدیریت پایدار منابع زیستی روشی عملی است. طی چند دهه‌ی اخیر پیدایش شاخص‌های گیاهی متفاوت اثر قابل توجهی بر فرایند‌های به نقشه در آوردن مانگروها و دیگر اکوسیستم‌های جنگلی داشته است. دراین مطالعه چهار شاخص گیاهی مختلف شامل شاخص نرمال شده‌ی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اولویت‌بندی معیارهای حساسیت زیست‌محیطی مانگروها با استفاده از روش FAHP

داود مافی غلامی؛ اکرم نوری کمری

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 96-108

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.100476.2061

چکیده
  به طور کلی، تعیین درجه حساسیت زیست‌محیطی مناطق ساحلی، پیش نیاز ارزیابی آسیب‌پذیری اکوسیستم‌های حساس موجود در این مناطق، از جمله مانگروها است که نقش مهمی در کارایی و موفقیت برنامه‌های احیا و مدیریت پایدار آن‌ها بر عهده دارد. لذا هدف این مطالعه نیز تعیین درجه و اولویت‌بندی حساسیت زیست‌محیطی مانگروهای استان هرمزگان بود. بدین منظور ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
نقشه سازی شدت فعالیت های صیادی در سطح رویشگاه های مانگرو: پیش نیازی جهت اجرای فرآیند ارزیابی آسیب پذیری

داود مافی غلامی؛ ابوالفضل جعفری

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 26-39

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.133473.2165

چکیده
  به طور کلی، فعالیت های صیادی با بر هم زدن فرآیند رسوب گزاری و جریانات امواج، کاهش سطح تنوع زیستی و وارد نمودن آلاینده های نفتی به محیط مانگروها یکی از مهمترین آشفتگی های محیطی موثر در افزایش آسیب پذیری این اکوسیستم ها محسوب می شود. از این رو بررسی و نقشه سازی شدت انجام فعالیت های صیادی در سطح رویشگاه های مانگرو نقش مهمی در اجرای فرآیند ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سید سجاد خضری داشکسن؛ سعیده خیاطی نژاد

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42318

چکیده
  جنگل‌های مانگرو در ایران اهمیت خاصی دارند. این تحقیق باهدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تخریب جنگل‌های مانگرو انجام‌شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند مبنای استواری برای درک شرایط پیش روی جنگل‌های مانگرو باشد و باعث بهبود مدیریت و حفاظت جنگل‌های مانگرو شود. در این پژوهش به‌منظور شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تخریب از روش تصمیم‌گیری ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
بررسی رابطه میان وقوع خشکسالی هیدرولوژیک و تغییرات گستره مانگروهای استان هرمزگان

داود مافی غلامی؛ اکرم نوری کمری

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 82-95

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.114535.2105

چکیده
  به طور کلی، بررسی رابطه تغییرات وسعت مانگروها آن با تغییرات مقادیر آب‌های جاری سطحی ورودی به محیط ساحلی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد اثرات نامطلوب ناشی از تغییر اقلیم بر این اکوسیستم‌ها ارائه دهد. لذا در این مطالعه نیز رابطه میان تغییرات دبی رودخانه های ورودی به محیط ساحلی (وقوع خشکسالی هیدرولوژیک) و تغییرات وسعت مانگروها ...  بیشتر