مهندسی دریا
انتخاب ابعاد بهینه‌ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو

موسی دماوندی؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42317

چکیده
  جایروهای ضد غلتش از جمله تجهیزات کارآیی هستند که به‌منظور افزایش پایداری شناورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. جایروی ضد غلتش بر مبنای مفاهیم ژیروسکوپی و با استفاده از ممان حاصل از فلایویل، گشتاوری مخالف با گشتاور موج ایجاد کرده، جلوی رول ناخواسته‌ی شناور را می‌گیرد. نخستین گام در طراحی جایروی ضد غلتش، طراحی فلایویلی است که با توجه ...  بیشتر