استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا

ظهیر شکوه سلجوقی؛ اکبر ملک پور؛ مجید بختیاری؛ احمد ایمانی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ محمد محسنی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 69-78

چکیده
  تصفیه آب در سیستم های مدار بسته آبزی پروری یکی از مهمترین روش های مدیریت کیفی آب محسوب می شود. مواد تعویض گر یونی معدنی در سیستم های پرورشی تنها در حذف آمونیاک مورد استفاده قرار می گیرند. زئولیت ها دارای بار منفی بر سطح خودشان می باشند که آنها را قادر به جذب کاتیون ها و یون های فلزی می سازد. در این مطالعه با استفاده از یک سورفکتانت کاتیونی(تترا ...  بیشتر