علوم غیر‌زیستی دریا
آشکارش جبهه‌های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی

محمد اکبری نسب؛ هاجر کارمی؛ طاهر صفرراد

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 34-44

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42959

چکیده
  جبهه‌ها مناطق باریکی هستند که به علت اختلاف در چگالی، شوری یا دما در مرز بین دو توده‌ی آب تشکیل می‌شوند. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های دمای سطح دریای ماهواره‌ی مودیس به‌صورت ماهانه در سال‌های 2013 تا 2014، با اعمال فیلتر گوسین و الگوریتم شناسایی لبه‌ای کنی (Canny)، جبهه‌های دمایی حوالی ساحل در دریای عمان و خلیج فارس شناسایی شدند. ...  بیشتر

خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان

هادی دهقانی؛ میرمسعود سجادی؛ پریا پرتو؛ حمید رجاییان؛ جعفر جلایی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 33-41

چکیده
  سفره‏ماهی‏ها از جمله غضروف ماهی‏هایی هستند که در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند و ممکن است که بر روی دم شلاق مانند خود یک یا چند خار سخت دندانه‏دار داشته باشد. وقتی که پشت این حیوانات لمس شود، دم با یک حرکت رفلکسی حرکت می‏کند و خار خود را در بدن متجاوز وارد می‏کند که باعث ایجاد جراحت و وارد کردن زهر می‏شود. ...  بیشتر

تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس داده¬های ارتفاع¬سنجی ماهوارهJason-1

کامران لاری؛ مجید ابره دری؛ علیرضا سودکلایی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 33-39

چکیده
  یکی از مهمترین مراحل عملیات هیدروگرافی، تعیین چارت دیتوم و تبدیل عمقهای اندازه گیری شده نسبت به این سطح مبناء می‌باشد. برای انتخاب چنین سطحی بایستی نوسانات آب دریا در اثر جزرومد و سایر عوامل مشخص گردد. در روشهای کنونی هیدروگرافی از تایدگیجهای ساحلی برای اندازه‌گیری تغییرات جزرومدی سطح آب دریا استفاده شده و نهایتاً چارت دیتوم بر ...  بیشتر