مهندسی دریا
کاهش غلتش عرضی شناورها با استفاده از حل معادلات روشهای مخازن کنترل شده فعال و ژیرسکوپ ضد غلتش

سعید شادکام؛ مهندس اعتماد الدین رابعی؛ نسیم آل علی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 97-103

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.40943

چکیده
  هر شناور متناسب با جابجایی و مقدار پایداری در محدوده خاصی از تلاطم دریا می تواند به طور ایمن حرکت کند. لذا اگر شناور در محدوده کاری خود مجبور به عبور از مناطق دریایی بسیار متلاطم در فصل های خاصی باشد که میزان پایداری شناور برای غلبه بر آنها مناسب نیست باید روش هایی ارائه شود که از غلتش شناور جلوگیری به عمل آورد. هدف در این مقاله رسیدن ...  بیشتر