علوم زیستی دریا
تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی

میلاد عادل؛ رضا صفری؛ سکینه یگانه؛ شراره احمدوند

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 40-50

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8580

چکیده
  این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک جیره بر روی برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و میکروبیوتای روده‌ای فیل ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی در کارگاه پرورش ماهیان خاویاری در استان مازندران اجرا شد. 4 گروه از فیل ماهیان با میانگین وزنی 8/5±82/40 گرم در حوضچه‌های فایبرگلاس با تراکم 20 عدد ماهی در هر حوضچه، ...  بیشتر

اثر مقادیر مختلف ویتامین C بر کارایی تفریخ و بازماندگی ناپلیوس آرتمیای دریاچه مهــارلو (Artemia parthenogenetica) در درجه حرارتهای مختلف

بهرام فلاحتکار

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 64-71

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9875

چکیده
  در این مطالعه، سطوح مختلف ویتامین C بر عملکرد تفریخ و بازماندگی ناپلیوس های حاصله در دماهای مختلف مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. آزمایش اول به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف (صفر، 500، ppm1000) ویتامین C از نوع ال-آسکوربیل-2-پلی فسفات بر درصد تفریخ سیست آرتمیای دریاچه مهارلو در 6 تکرار صورت گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد مقادیر مختلف ویتامین C ...  بیشتر

بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)

هومن پورخسرو؛ مازیار یحیوی؛ امیرهوشنگ بحری؛ حجت اله فروغی فرد؛ نسیم نجمی

دوره 11، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 22-30

چکیده
  این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لاروهای میگوی پا سفید )1PL- تا 15(PL- در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، واقع در شهرستان بندرعباس انجام گردید. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در قالب 5 تیمار با 3 تکرار در 15 مخزن آب 20 لیتری صورت پذیرفت. ناپلی‌های آرتمیا با استفاده ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی

شایان قبادی؛ مجید رزاقی منصور؛ رضا اکرمی؛ کیا امانی دنجی؛ عباس اسماعیلی ملاء

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 67-77

چکیده
  این پ‍ژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهی (Huso huso) جوان پرورشی به مدت 46 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاٌ تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 2 و 4 گرم پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب سه تیمار ...  بیشتر

بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی

کریم گلشاهی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ ولی ا... جعفری شموشکی؛ علی اکبر پاسندی سیاقی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 78-86

چکیده
  اثر شدت و طول دوره نوری در یک دوره 40 روزه بر روی رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) انجام گرفت. بعد از سازگاری اولیه، میگوهای جوان سه ماهه با وزن اولیه 20/0±13/8 گرم در تانک‌های فایبرگلاسی با ظرفیت 300 لیتر با تراکم 12 عدد در هر تانک ذخیره شدند. با استفاده از لامپ‌های فلوئورسنت، شدت های نوری 50 و 1500 لوکس و فتوپریودهای 24 ساعت ...  بیشتر

تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

مریم آفتابگرد؛ عباسعلی زمینی؛ هادی ارشاد لنگرودی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 97-109

چکیده
   اثر پری بیوتیک ایمنو استردر سطوح صفر، 2 و 4 درصد بر روی رشد، بقاء و ترکیبات بدن بچه ماهی سفید با وزن اولیّه 02/0 ± 35/0 گرم به مدت 8 هفته بررسی شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب 1 گروه شاهد و 2 تیمار آزمایشی هر یک با 3 تکرار و به تعداد 150 عدد بچه ماهی سفید در هر تانک انجام شد. غذادهی 20-15 درصد توده زنده متغیّر بود. در پایان آزمایش ...  بیشتر