علوم زیستی دریا
ارزیابی اعتبار وجودی (Acropora clathrata (Brook, 1891 در شمال خلیج‌فارس: بر اساس تحلیل‌های مورفولوژیک، مورفومتریک و ژنتیک

محمد رضا رحمانی؛ مهناز اردلان

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 13-25

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.11308

چکیده
  با توجه به تغییرپذیری مرجان‌ها بخصوص گونه‌های جنس Acropora در پاسخ به شرایط محیطی، همواره تاکسونومی این جنس از مرجان‌ها با چالش روبه‌رو بوده است. به همین دلیل برخی مواقع اکومورف‌ها بعنوان گونه معرفی شده‌اند. ازآن جمله می‌توان به گزارش Acropora clathrata از شمال و شمال‌غرب خلیج فارس اشاره نمود. حضور و عدم حضور این گونه در خلیج‌فارس سال‌ها ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره

لقمان نادری؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور؛ حمیدرضا رضایی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 22-33

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8235

چکیده
  کفال پوزه باریک گونه غیربومی دریای خزر است که در سال‌های 1930 تا 1934 از دریای سیاه به دریای خزر معرفی گردید و با موفقیت استقرار یافت و در حال حاضر از گونه‌های اقتصادی دریای خزر می‌باشد. از آنجا که هیچ اطلاعاتی در سطح مولکولی در مورد این گونه پس از 8 دهه حضور در دریای خزر وجود ندارد لذا در این مطالعه به منظور بررسی ساختار ژنتیکی کفال پوزه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, 1758) تالاب‌های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره

مونا تبرک؛ محمدرضا کلباسی؛ محمد صادق علوی یگانه

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 55-63

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9738

چکیده
  اردک ماهی یکی از گونه‌های اقتصادی با ارزش حوزه جنوبی دریای خزر است. شناخت تنوع ژنتیکی آبزیان اهمیتی حیاتی در مدیریت و حفاظت از آن‌ها دارد. از هفت جفت آغازگر ریزماهواه‌ برای بررسی 60 نمونه اردک ماهی از دو تالاب انزلی و امیرکلایه واقع در استان گیلان استفاده شد. میانگین تعداد الل مشاهده شده در نمونه‌های تالاب انزلی 286/5 و امیرکلایه 429/3 ...  بیشتر

بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره

احمد شادی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ محمد باقر نبوی؛ محمدتقی رونق

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7812

چکیده
  در این بررسی 5 جایگاه ریزماهواره ای(Ssi25, Ssi62, Ssi37, Ssi60, Ssi23) با استفاده از 68 نمونه در میان دو جمعیت بندر لنگه(37 نمونه ) و میناب (31 نمونه) در سواحل استان هرمزگان مورد پژوهش قرار گرفت. استخراج DNA با استفاده از روش اصلاح شده CTAB انجام شد. تعداد آللهای مشاهده شده 17- 5 با میانگین آللی4/8 بود . مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده (792/0>Ho> 115/0)و هتروزیگوسیتی ...  بیشتر

ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مهرنوش نوروزی؛ علی ناظمی؛ فاطمه دانشور؛ محمد هادی سمیعی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 11-20

چکیده
  ماهی کیلکای معمولی، Clupeonella cultriventris یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است که ساختار ژنتیک جمعیت آن در دریای خزر در آبهای مازندران با استفاده از ریزماهواره ها مورد بررسی قرارگرفته است. در کل 60 نمونه ماهی بالغ کیلکای معمولی در دو فصل بهار و تابستان، جمع آوری شدند. از 8 جفت پرایمر ریزماهواره طراحی شده برای ماهی شاد آمریکایی و ماهی هرینگ اقیانوس ...  بیشتر

بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره

امیر جافریان؛ حسین ذوالقرنین؛ مهدی محمدی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سیدجواد حسینی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 29-37

چکیده
  راشگوی معمولی در آبهای ساحلی کم عمق با بستر شنی یا گلی زندگی می کند. از این خانواده 7 جنس و 35 گونه در آبهای گرم شناسایی شده است. از نظر اقتصادی جز ماهیان ممتاز خلیج فارس محسوب می شوند. نمونه برداری در این تحقیق با استفاده از قایق های صیادی مجهز به تورگوشگیر و بعضاً قلاب  در حوزه خلیج فارس انجام شد. تعداد شش جایگاه آلل استفاده شد. بیشترین ...  بیشتر

یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1

ایمان سوری نژاد؛ محمد رضا کلباسی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 45-57

چکیده
  در تکثیر مصنوعی مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius، حفظ تنوع ژنتیکی بچه ماهیانی که برای بازسازی ذخایر استفاده می‌شوند نیازمند توجه جدی است. مشارکت نامتعادل مولدین نر و ماده در تولید آلوین‌ها در شیوه فعلی تکثیر مصنوعی باعث کاهش اندازه جمعیت مؤثردر مولدین می‌گردد و یکسان نمودن حجم مایع منی نیز منجر به مشارکت متعادل مولدین در تولید ...  بیشتر

بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور؛ محمد رضایی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 4-14

چکیده
  ماهی کلمه یکی از گونه‌های ارزشمند ماهیان استخوانی بوده که در نواحی جنوبی دریای خزر از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد. بررسی‌ها نشان داده که تکثیر طبیعی این گونه طی سالهای اخیر کاهش یافته است. در حال حاضر بازسازی ذخایر ماهی کلمه از طریق تکثیر مصنوعی صورت می گیرد. در این راستا، کاهش ذخیره ژنی این گونه از نگرانی‌های اصلی در ادامه این ...  بیشتر