مهندسی دریا
بررسی توان جذبی امواج الکترومغناطیسی توسط لایه نازک پلاسمای کوانتومی مغناطیده

علی رضا عبدی کیان

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 100-108

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34436

چکیده
  در این مقاله طیف انعکاسی، عبوری و جذبی از نانولایه فلزی با استفاده از معادلات هیدرودینامیکی کوانتومی مورد بررسی قرار گرفته است. از نانولایه‌های فلزی می‌توان جهت پوشش وسایل برای جلوگیری از ردیابی آنها استفاده کرد که روی سطح خارجی زیردریایی‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و غیره لایه نشانی می‌شوند. همچنین از پوشش این نانولایه‌ها در وسایل ...  بیشتر