علوم زیستی دریا
پایش تالاب هورالعظیم بااستفاده از تصاویرماهواره ای

مرضیه اقراخته؛ حسین محمد عسگری؛ هیوا علمی زاده؛ اولیا قلی خلیلی پور؛ سید حسین خزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.390998.2527

چکیده
  علل مهم خشک شدن تالاب ها در سال های اخیر در ایران، تداوم خشکسالی، مدیریت نادرست آب، تغییر کاربری اراضی و فشارهای ناشی از کمبود آب در مناطق پایین دستی رودخانه هاست. با خشک شدن تالاب علاوه بر کاهش خدمات زیست بومی، اجتماعی و اقتصادی تالاب، معضلی بزرگ زیست محیطی دیگری ایجاد می شود و آن تبدیل شدن تالاب ها به کانون گرد وغبار است؛ که آسیب های ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014

مریم رزمی؛ حسین محمد عسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32078

چکیده
  محیط‌های ساحلی از حساس‌ترین سیستم‌های محیطی به‌شمار می‌روند، از نظر زیست‌محیطی، مناطق ساحلی به‌دلیل دارا بودن اکوسیستم‌های حساس و مولد از اهمیت و ارزش بالایی برخوردارند. داشتن اطلاع از رفتار خط ساحلی به مدیریت بهتر سواحل کمک فراوانی می‌کند.هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کاربرد تکنیک فاکتور شاخص مطلوبیت OIF، در ارزیابی تغییرات ...  بیشتر