مهندسی دریا
تحلیل حساسیت خط لوله دریایی در برابر کمانش قائم

عبدالرحیم طاهری؛ مهدی تصدیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.229313.2367

چکیده
  استفاده از ضریب اطمینان بالا در ساخت بدون محاسبات دقیق ، هزینه های گزافی را متوجه پروژه ی اجرایی می‌کند و همچنین استفاده از ضریب اطمینان پایین نیز پروژه را با ریسک شکست بالا رو به رو می‌کند لذا تعیین میزان اثرگذاری پارامترهای دارای عدم قطعیت کمک زیادی جهت طراحی با کمترین ریسک ممکن را فراهم میسازد. میزان سهم هر پارامتر در عدم قطعیت ...  بیشتر

بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد)

پدرام مهدوی؛ حسین قربانی زاده خرازی؛ حسین اسلامی؛ نرگس ظهرابی؛ مجید رزاز

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 53-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.188459.2290

چکیده
  منابع آب شیرین سطحی یکی از بزرگترین منابع آب شیرین جهان می‌باشند. ازاین‌رو انتخاب مدل مناسب جهت بررسی تغییرات بارش و رواناب در راستای برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از این منابع حائز اهمیت می‌باشد. به‌منظور انجام این تحقیق از مدل‌سازی هیدرولوژیکی پیوسته موجود در نرم‌افزار HEC-HMS با استفاده از الگوریتم محاسبه رطوبت خاک برای حوضه رود ...  بیشتر