علوم زیستی دریا
هیدروژئوشیمی زیست محیطی کانال آب خروار بهبهان، جنوب غرب ایران

رضوان خاوری؛ فاطمه موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.365857.2498

چکیده
  کانال آب خروار بهبهان که شامل فاضلاب شهری و صنعتی و روان آبها می باشد، به طول 7 کیلومتردر دشت بهبهان در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و از نظر منابع آبی محدود می باشد، لذا حفظ کیفیت آب و جلوگیری از آلوده شدن آن از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی میزان آلودگی کانال آب خروار بهبهان و تاثیر آلودگی احتمالی بر رودخانه مارون، از 5 محل ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون از دهستان عنبر تا تنگ عقیلی، استان خوزستان، ایران

امین محمدحسینی؛ صدیقه بطالب لویی؛ حکیمه امانی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.362354.2495

چکیده
  شرایط کنونی آلودگی آب های شیرین نگران کننده است و با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و افزایش جمعیت وگسترش شهر ها و توسعه صنعت و کشاورزی در اطراف رودخانه ها، استفاده صحیح از منابع موجود ضروری است. فلزات یکی از آلاینده های غیر قابل تجزیه و مهم می­باشند که در آب، رسوبات و موجودات زنده وجود دارند. این عناصر هم در منابع طبیعی، هوازدگی ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
سنجش غلظت فلزات سنگین Pb, Cd, Ni, Fe, Zn و Cu در ماهیان سرخو، کفشک، زبان، شوریده، حلوا و میگو Metapenaeus affinis

عباس مدحجی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ آرش لرکی؛ فواد بوعذار

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.152864.2218

چکیده
  سنجش فلزات سنگین در آب، رسوب و ماهیان، همیشه معیاری برای سنجش آلودگی محیط و میزان تأثیر آن بر اکوسیستم انسانی بوده است. در این پژوهش نمونه‌برداری از بازار ماهی‌فروشان خرمشهر صورت گرفت و از عضله ماهی‌های سرخو، شوریده، زبان، کفشک، حلوا سفید و میگو نمونه برداری انجام گرفت. طبق نتایج به‌دست‌آمده، غلظت فلز سنگین Fe نسبت به سایر فلزات، ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس

محسن رضایی؛ علیرضا زراسوندی؛ مجید حیدری؛ علی اژدری

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 75-87

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.166210.2249

چکیده
  در این مطالعه ویژگی های ژئوشیمی فلزات سنگین در آب خروجی تعداد 16 چشمه شور عمده استان خوزستان شامل چشمه پیرموسی، چشمه های دوگانه گره بردی، چشمه های سه گانه قلعه مدرسه، بتوند، کوه زر، عقیلی، کوه سالن (هفت تنان)، قاسم آباد، ایسپره، گرو، دوبلوطان و چشمه های منطقه رامشیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. عمده چشمه های مورد بررسی پس از ورود به کارون ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمد شریف رنجبر

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 56-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34143

چکیده
  غلظت کشندگی متوسط (LC50 96h)میزان حساسیت و پتانسیل ماندگاری موجودات را در برابر آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین مشخص می‌کند. در طی این مطالعه میزان غلظت کشندگی متوسط نیترات سرب (Pb NO3) بر خرچنگ منزوی Diogenes avarus طبق روش استاندارد O.E.C.D، به صورت ساکن و به مدت 96 ساعت تعیین گردید. 105 قطعه خرچنگ منزوی D. avarus با میانگین وزنی 01/0±19/0 گرم در 5 تیمار (75، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس با استفاده از شاخص‌های مختلف

مهرشاد بهادر؛ عباس مرادی؛ ابوالفضل ناجی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 56-71

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32080

چکیده
  لذا، برای تعیین درجه آلودگی و کیفیت زیست‌محیطی رسوبات منطقه، نمونه‌های رسوب سطحی (5-0 سانتی‌متر) از 4 ایستگاه جمع‌آوری شدند. در هر ایستگاه، سه نمونه رسوب سطحی جمع‌آوری و غلظت فلزات سنگینبا استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی شعله اندازه‌گیری شد.سپسشاخص‌هایی همچون شاخص بار آلودگی و شاخص ریسک اکولوژیکی برای هر یک از ایستگاه‌های نمونه‌برداری ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا

فرناز شیبانی فر؛ ثمر مرتضوی؛ میر مهرداد میرسنجری

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 65-73

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8581

چکیده
  در سال‌های اخیر نگرانی در مورد آثار دراز مدت فلزات سنگین به عنوان آلاینده‌های محیط زیستی افزایش یافته است. فلزات سنگین در محیط زیست می‌توانند تأثیرات جدی را در پایداری بوم‌سازگان‌ها به وجود آورند. مطالعه‌ی حاضر به اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین از جمله روی، مس، سرب و کادمیوم در بافت پر 20 قطعه اگرت بزرگ در ذخیره‌گاه زیست‌کره‌ی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار

مرتضی ضیاءالدینی؛ علی مهدی نیا؛ زهرا یوسفیان پور

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 56-66

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.6777

چکیده
  نرم تنان به دلیل توزیع جغرافیایی گسترده، فراوانی بالا در محیط بستر دریا، جذب انتخابی یون های خاص و طبیعت ساکن خود، به طور قابل ملاحظه ای برای شاخص بودن زیستی مناسب می باشند. کیتون، نرم تنی از شاخه ی بسپار صدفیان است و گونه ی lamyi آن روی صخره های ساحلی خلیج چابهار به وفور یافت می شود. بر اساس مطالعات صورت گرفته، این موجود می تواند به عنوان ...  بیشتر

مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم

علیرضا صفاهیه؛ ساحل پاکزاد توچایی؛ محمدتقی رونق؛ بیتا ارچنگی؛ محمدعلی حمزه

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 15-25

چکیده
  فلزات سنگین در محیط های دریایی از دو منبع طبیعی و انسانی منشأ می گیرند. از پدیده های طبیعی تأثیرگذار بر غلظت فلزات سنگین پدیده مونسون است. مونسون با افزایش بارندگی و آبشویی سواحل و بر هم زدن لایه های آب می تواند بر غلظت عناصر اثر داشته باشد. در سال 1389 این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پدیده مونسون بر تغییرات غلظت فلزات سنگین Cd، Cu،Ni،PbوZnدر ...  بیشتر

بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان

میترا چراغی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی؛ عبدالمجید دورقی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 46-56

چکیده
  پاکسازی اکوسیستم‌ ها از فلزات سنگین به دلیل عدم تجزیه بیولوژیکی این عناصر، امری ضروری می‌باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی قابلیت رویشگاه‌های مانگرو در جذب فلزات سنگین (مس، سرب، نیکل ،کادمیوم و روی) از محیط انجام گردید. بدین منظور نمونه ‌برداری از برگ و ریشه‌ی گیاه حرا و رسوبات رویشگاه های حرا در منطقه‌ی بندر امام خمینی در فصل زمستان ...  بیشتر

استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی

مصطفی اله وردی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 55-66

چکیده
  توانایی دو گونه جلبک ماکروسکوپی Ulva intestinalis و Sargassum angustifoliumدر تجمع زیستی فلزات سنگین نیکل، کادمیم، مس و سرب و امکان استفاده از محتوای کلروفیل آنها به عنوان شاخص استرس فلزی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های جلبک و رسوب از 4 ایستگاه ساحلی در محدوده استان بوشهر، در طی دو فصل سرد (بهمن ماه 1387) و گرم (تیر ماه 1388) جمع آوری گردید. فلزات سنگین با کمک ...  بیشتر

تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره)

علی عظیمی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 23-32

چکیده
  فلزات سنگین به‌دلیل پایداری زیاد با تجمع در بافت‌های آبزیان، قابل انتقال به سطوح مختلف غذایی و در نهایت انسان می باشند و به‌این ترتیب باعث بروز پیامد‌های خطرناک آلودگی به این فلزات می‌شوند. بندر امام خمینی بزرگ‌ترین بندر ایران واقع در شمال غرب خلیج فارس می‌باشد که تردد فراوان کشتی‌ها در این بندر و همچنین وجود صنایع مختلف به‌خصوص ...  بیشتر

تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار

فاطمه عین الهی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ احمد سواری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 10-25

چکیده
  یکی از راه های مناسب برای مطالعه آلودگی دریا به فلزات سنگین مطالعه رسوبات و بی مهرگان ساکن مخصوصاً دو کفه ایها می باشد. بمنظور آگاهی از سطح ناپاکی رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در سواحل چابهار نسبت به فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) نمونه های رسوب و صدف مورد نظر از پنج ایستگاه (شامل گواتر، بریس، رمین، شهید بهشتی و تیس) برداشت شدند. نمونه ها ...  بیشتر