مهندسی دریا
بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها

مرتضی بختیاری؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.41157

چکیده
  یکی از کاربردهای آبشکن‌ها تأمین قابلیت کشتیرانی رودخانه از طریق تنظیم و تثبیت عرض و عمق کافی، تغییر تراز بستر برای توسعه عمق مناسب می‌باشد. امروزه استفاده از آبشکن به منظور ارتقاء شرایط زیست محیطی نیز در طول مسیر یک رودخانه به کار برده می‌شوند. یکی از موارد مهم در مورد آبشکن‌ها نحوه محافظت و حفظ پایداری آنها می‌باشد که کمتر مورد ...  بیشتر

بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه

نیما شهنی کرم زاده؛ سید حبیب موسوس جهرمی موسوی جهرمی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ محمود شفاعی بجستان

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 72-85

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.15677

چکیده
  یکی از موارد مهم و حائز اهمیت در علوم مهندسی آب لزوم حفاظت از سواحل می باشد. سواحل جریانها به واسطه مکانیزم حرکت سیال همواره در معرض تغییرات فراوان هستند که این تغییرات در قوس سواحل بسیار شدیدتر می باشد. از جمله روش‌های متداول کنترل فرسایش سواحل در قوس استفاده از آبشکن می‌باشد اما مسئله مهمی که وجود دارد حفاظت از آبشکن می باشد که در ...  بیشتر