مهندسی دریا
بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی

محمد احمدن‍‍ژاد؛ عباس فاضلی نیا

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 118-129

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12028

چکیده
  به دلیل وجود اثرات هیدرولیکی و هیدرو دینامیکی در کانال‏ها و آبراهه ‏های قابل کشتیرانی, بایستی رفتار کشتی را در ارتباط با عرض کانال،سرعت و آبخور شناور مورد مطالعه قرار داد. مهم ‏ترین پارامتری که طراح باید مد نظر قرار دهد پدیده‏ اسکوات، می ‏باشد. پیش ‏بینی صحیح پارامترهای هیدرودینامیک برای کشتی ‏های عملیاتی در مناطق کم عمق ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام

علی اصغر مقدس آهنگری؛ سید مجتبی علوی جم

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 143-156

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.176525.2273

چکیده
  از اهداف مهم طراحی شناورهای تندرو، دست­یابی به سرعت‌های بالاتر است که یکی از موانع این مهم مسئله ناپایداری طولی است. در این تحقیق روش جدیدی جهت رفع ناپایداری طولی شناور تندرو پله ­دار ارائه شده است. در این روش با استفاده از زاویه خیز کف بدنه، ناپایداری شناور رفع شده ­است. دو بدنه به نام­های Nimala1 و Nimala2 در حوضچه کشش مورد بررسی قرار ...  بیشتر