علوم زیستی دریا
بررسی حساسیت زیست‌محیطی اکوسیستم‌های منطقه پارس جنوبی و نقش دکل حفاری خود بالابر (JACK-UP) درتخریب زیستگاه‌ها

مریم صفی؛ ناصر محرم نژاد؛ افشین دانه کار؛ سید علی جوزی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 39-51

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32079

چکیده
  مناطق ساحلی به سبب موقعیت جغرافیایی، تنوع زیستی واکوسیستم­ های وابسته از مناطق حساس و شکننده محسوب می­شوند. در این پژوهش به مطالعه و تعیین حساسیت اکوسیستم­های ساحلی منطقه پارس جنوبی پرداخته شد و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارExpert Choice  مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی ­که منطقه پارس جنوبی همواره در معرض حفاری و استخراج چاه ...  بیشتر