علوم زیستی دریا
بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی تهیه شده از ضایعات کفال ماهیان دریای خزر

سید محمود ربیعی؛ سکینه یگانه؛ مینا اسمعیلی خاریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.274219.2421

چکیده
  ددر مطالعه حاضر خواص آنتی‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از ضایعات کفال ماهیان دریای خزر در زمان‌های مختلف آبکافت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 20 قطعه ماهی کفال با میانگین وزنی 50 ± 300 گرم تهیه شد و ضایعات شامل سر، باله‌ها و امعاء و احشاء جهت انجام آبکافت با آنزیم آلکالاز L 4/2 (غلظت آنزیم 5/1 درصد وزن ماده اولیه، دما 55 درجه سانتی‌گراد ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)

پروا سفری؛ مسعود رضائی؛ امیررضا شویک لو؛ الهام گرمسیری؛ آریا باباخانی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 64-77

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9724

چکیده
  امروزه آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی نسبت به سنتزی سالم‌تر و ایمن‌تر بوده و محدود به منابع خشکی نمی‌باشند. براساس منابع علمی جلبک‌های دریایی منبعی غنی از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی ‌طبیعی هستند. در این مطالعه خاصیت آنتی‌اکسیدانی دو گونه جلبک سبز Chaetomorpha sp و جلبک قهوه‌ای Colpomenia sinuosa و تأثیر حلال‌های مختلف در استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی ...  بیشتر