علوم زیستی دریا
سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد ‌باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس

زهرا زارعی جلیانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ جلوه سهرابی پور؛ حجت تویسرکانی

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 58-69

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.43978

چکیده
  ماکروجلبک‌ها در بسیاری از کشورها به‌عنوان غذای دریایی و نیز ذخیره غذایی جهت استحصال مواد شیمیایی مفید، نظیر مواد افزودنی زیست‌فعال مورد توجه می‌باشند. در مطالعه حاضر، با هدف ارزیابی خواص زیستی، تعیین ترکیبات کاروتنوئیدی، فنلی، فلاونوئیدی، سنجش فعالیت ضد اکسیدانی عصاره‌های آلی استحصال شده از گونه‌های ماکروجلبک‌ قرمز Gracilariopsis ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro

فرشته سلیمیان؛ مهرداد فتح اللهی؛ امین نعمت اللهی؛ فرزانه نیکوخواه؛ نواز خرازیان

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 16-28

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.12041

چکیده
  در این تحقیق اثر ضد قارچی غلظت‌های مختلف عصاره‌های به دست آمده از گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.) بر روی رشد دو عامل بیماریزای قارچی ساپرولگنیا (Saprolegnia sp.) و فوزاریوم (Fusarium sp.) جدا شده از تخمهای لقاح یافته ماهیان قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. عصاره برگها بعد از جمع آوری از رویشگاههای طبیعی آن در استان چهارمحال و بختیاری در خرداد ...  بیشتر