علوم زیستی دریا
بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران 1393

حمید رمضانی اول ریابی؛ مهرداد آذین؛ علی شیخی نژاد

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 87-99

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.33864

چکیده
  افزایش رشد جمعیت و ایجاد قدرت‌های اقتصادی بزرگ، موجب افزایش مصرف انرژی در دنیا شده است. در سال 2008 سوخت‌های فسیلی 88% از مصارف انرژی را در دنیا تشکیل می‌داد. ازآنجایی‌که در ایران سوخت‌های سیستم حمل‌ونقل، از اساسی‌ترین آلاینده‌ها بوده، جایگزین کردن این سوخت‌ها با سوخت‌های زیستی، شامل بیواتانل وبیودیزل می‌تواند در کاهش آلودگی ...  بیشتر