علوم زیستی دریا
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا

فرناز شیبانی فر؛ ثمر مرتضوی؛ میر مهرداد میرسنجری

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 65-73

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8581

چکیده
  در سال‌های اخیر نگرانی در مورد آثار دراز مدت فلزات سنگین به عنوان آلاینده‌های محیط زیستی افزایش یافته است. فلزات سنگین در محیط زیست می‌توانند تأثیرات جدی را در پایداری بوم‌سازگان‌ها به وجود آورند. مطالعه‌ی حاضر به اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین از جمله روی، مس، سرب و کادمیوم در بافت پر 20 قطعه اگرت بزرگ در ذخیره‌گاه زیست‌کره‌ی ...  بیشتر