مهندسی دریا
مدلسازی و شبیه سازی سامانه رانش الکتریکی شناورهای نظامی

سجاد صدر؛ محمد حسین خانزاده

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7813

چکیده
  با توجه به پیشرفت روزافزون علوم نظامی و مهندسی برق از یک سو و از سوی دیگر بحث جایگزینی موتورهای دیزل با الکتروموتورها (بدلیل راندمان بالاتر، تعمیر و نگهداری کمتر، سرعت عمل بیشتر، دینامیک بهتر و ...)، در این مقاله به بررسی‌ و شبیه سازی استفاده از موتور‌های الکتریکی به عنوان محرکه شناور‌ها پرداخته می شود. از زمان ساخت الکتروموتورها ...  بیشتر