علوم انسانی دریا
بررسی پویایی بین حمل و نقل دریایی، تراز تجاری و رشد اقتصادی

محمد امین کوهبر؛ همایون یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.210769.2335

چکیده
  هدف از ارائه این مقاله، بررسی ارتباط میان متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین الملل و حمل و نقل محموله از طریق دریاست. داده ­های مورد استفاده، آمار سری زمانی شاخص‌های حمل و نقل و شاخص‌های اقتصادی در بازه زمانی 1357 تا 1397 است که از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی تهیه شده است. روش مورد استفاده، معادلات خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده است ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بررسی رابطه علّی و ساختاری توسعه بنادر و رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری

فاطمه حسین پور؛ امین تبعه ایزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.368542.2501

چکیده
  پژوهش حاضر با مرور برخی از دیدگاه ها مبنی بر کاهش نقش بنادر در رشد و توسعه اقتصادی، سعی نموده است تا تأثیر بنادر بر تولید و رشد اقتصادی در مجموعه‌ای متشکل از 122 کشور در فاصله سال های 2004 تا 2021 مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به هدف در این پژوهش از تحلیل علیت دامترسکیو و هارلین در حالت مقاطع نا همگن و نیز مجموعه ای از برآوردهای رگرسیونی ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 91-100

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7280

چکیده
  این تحقیق کاربردی با هدف شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول با بررسی آمار تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری و بیان علت های آن در ترمینال‌های مورد کاوی شده در بازه ی زمانی مورد مطالعه و همچنین برگزاری جلسات طوفان فکری با کارشناسان ترمینال‌های مذکور بیست و هفت علت تأخیر ...  بیشتر