مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی

علی مرادی؛ اکبر اعتباریان؛ علیرضا شیروانی؛ ایرج سلطانی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 51-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6848

چکیده
  پیشی بینی ، ارزیابی و مقایسه نتایج راه حل های موجود و انتخاب قطعی یک راه حل برای رسیدن به هدف ، تصمیم نامیده می شود. گاهی تصمیم های اتخاذ شده به راحتی صورت می گیرد و به آنها توجهی نمی شود در مقابل مسایل و مشکلاتی وجود دارند که بسیار مهم هستند و اقدم به به تصمیم گیری پیرامون آنها به زمان طولانی تری نیاز دارد. به طور دقیق تر تصمیم گیری جوهره ...  بیشتر