برخی از خصوصیات تولید مثلی رفتگر ماهی خاردار (Cobitis taenia) در حوضه جنوبی دریای خزر

سهیل بهربر

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 10-20

چکیده
  ماهی رفتگر Cobitis taenia، یکی از گونه‌های مهم شاخص و کفزی در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر می‌باشد. صید و نمونه برداری توسط دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ 300 ولت انجام شد. در مجموع 410 نمونه صید گردید. نمونه برداری ماهیانه و طی یک دوره یک ساله از مهر ماه 1387 لغایت شهریور ماه 1388 با توجه به شرایط نمونه برداری در مجموع 2 ایستگاه ماهانه بین 16عدد تا 50عدد ...  بیشتر