علوم زیستی دریا
بررسی تاثیرشرایط اسیدی (آب لیمو ترش) بر پارامترهای کیفی در میگوی پاسفید غربی(Litopenaeus vannamei) در شرایط نگهداری در فریزر

حکیمه فرطوسی؛ ابراهیم رجب زاده؛ آی ناز خدانظری؛ حسین پاشا زانوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.355939.2490

چکیده
  شرایط اسیدی و بازی فراوردهای غذایی دریایی بر کیفیت محصولات و مدت زمان نگهداری آنها در حالت مطلوب اثرگذار است.در تحقیق حاضر تاثیر سطوح مختلف آب لیموترش ایرانی بر روی ویژگی‌های، بیوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیک میگو وانامی به مدت 60 روز در دمای فریزر مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای بیوشیمیایی TVB-N، TBA، FFA و pH و ویژگی‌های ارگانولپتیک ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei)

مریم سلیمی بنی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ حمید محمدی آذرم؛ سید مهدی حسینی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 88-94

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.53690.1852

چکیده
  چکیدهدرسیستمهای پرورشی نیمه متراکم و متراکم، میگو جهت رشد و نمو علاوه برغذاهای طبیعی موجود دراستخر، به غذای کاملی که بتواند تمام احتیاجات غذایی موجود را فراهم نماید نیازمند است. این بررسی برروی 6 استخر در مزارع پرورشی میگوی چوئبده آبادان به مدت 7 ماه با دو جیره متفاوت وارداتی گلدکوین و داخلی بیضای شیراز از تغذیه شدند. نمونه برداری ...  بیشتر

بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین

امین اوجی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ علی طاهری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 4-14

چکیده
  تاثیر پربیوتیک اینولین بر شاخص های رشد، مورفولوژی روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)  با وزن متوسط 03/0±21/3 گرم به مدت 5 هفته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش با 3 تکرار درون مخازن پلی اتیلنی مدور با ظرفیت 300 لیتر و با تراکم ذخیره سازی 25 عدد میگو در مرکز آبزی پروری شیلات (استان بوشهر، دلوار) انجام گرفت. اینولین در 2 سطح (صفر ...  بیشتر