مهندسی دریا
بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام

علی اصغر مقدس آهنگری؛ سید مجتبی علوی جم

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 143-156

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.176525.2273

چکیده
  از اهداف مهم طراحی شناورهای تندرو، دست­یابی به سرعت‌های بالاتر است که یکی از موانع این مهم مسئله ناپایداری طولی است. در این تحقیق روش جدیدی جهت رفع ناپایداری طولی شناور تندرو پله ­دار ارائه شده است. در این روش با استفاده از زاویه خیز کف بدنه، ناپایداری شناور رفع شده ­است. دو بدنه به نام­های Nimala1 و Nimala2 در حوضچه کشش مورد بررسی قرار ...  بیشتر