علوم زیستی دریا
مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت

حسن مروتی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهرزاد مصباح؛ رضا فکوری

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 49-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.48215

چکیده
  ساختار بافت‌شناسی کلیه‌ی10 قطعه ماهی شیربت مورد برّرسی میکروسکوپی و هیستومتری قرار گرفت. از قسمت‌های مختلف کلیه نمونه-برداری و سپس به روش معمولِ تهیه‌ی مقاطع بافتی، برش‌هایی به ضخامت 6-5 میکرومتر تهیه و مورد رنگ‌آمیزی H&E و PAS قرار گرفتند. کلیه‌ی ماهی شیربت از نظر موقعیت آناتومیکی در زیر ستون فقرات قرار داشت و مشتمل بر سه بخش سر، ...  بیشتر