علوم زیستی دریا
مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی پلی فنلی در اکتینومیست‌های دریایی رسوبات ساحل دیلم

معصومه ناطق زاده؛ سهیلا مطرودی؛ کمال الدین حق بین

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 66-75

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.104541.2073

چکیده
  با توجه به اهمیت آنتی‌اکسیدان‌ها در درمان بیماری‌های مزمن و جایگزینی آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی با آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی و به منظور دستیابی به ترکیبات آنتی‌اکسیدانی طبیعی با منشا میکروبی، از اکتینومیست‌های دریایی که منبع غنی از ترکیبات زیستی هستند، استفاده شد. در این تحقیق، 15 ایزوله باکتری اکتینومیست دریایی که از رسوبات ناحیه ...  بیشتر