علوم زیستی دریا
بررسی تنوع زیستی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در زیستگاه های ساحلی (تیس، رمین، بریس، پسابندر و گواتر) در شهرستان چابهارطی سالهای1399-1396

بهزاد دهواری؛ آرش شکوری؛ امیر وزیری زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.376434.2509

چکیده
  تنوع زیستی و تغییرات جمعیتی پرندگان آبزی و کنار آبزی بعنوان یکی از شاخص های بررسی مطلوبیت زیستگاههای ساحلی بi شمار می آید. در این تحقیق به بررسی و ارزیابی تنوع زیستی پرندگان زمستان گذر آبزی و کنار آبزی در زیستگاه های ساحلی چابهار در بازه زمانی چهارساله پرداخته شده است. درسرشماری چهار ساله در پنج زیستگاه ساحلی چابهار که به روش شمارش ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
استفاده از میکرو‌استخراج مایع- مایع برای پیش‌تغلیظ و استخراج فرم آلدهید از آب دریا بعد از مشتق‌سازی با دایمدون و تعیین آن‌ به روش اسپکتروفوتومتری

زینب سپه وند؛ محمود نصیری؛ روح الله حیدری؛ سید حسین هاشمی

دوره 22، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.149613.2201

چکیده
  در این تحقیق، یک روش حسّاس و کم­هزینه برای تعیین سریع میزان فرم­آلدهید در آب دریا ارائه شده است. این روش بر اساس واکنش فرم­آلدهید با 5 و 5- دی متیل- 1و3- سیکلو هگزا دایون (دایمدون) در حضور آمونیوم استات است. بعد از واکنش مشتق­سازی، مخلوط 100 میکرولیتر از کلروفرم به عنوان حلال استخراجی و 900 میکرو­لیتر از اتانول به عنوان حلال پخشی به ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار

محمود سینایی؛ مهدی بلوکی

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 52-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.110731.2093

چکیده
  تاثیرات استفاده از روش بیوراک بر میزان و نرخ رشد و نیز میزان بازماندگی قلمه های مرجان (Pocillopora damicornis) در خلیج چابهار در طول چهار ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. قلمه های مرجانی بر روی سازه های فلزی و تحت میدان الکتریکی به میزان 6 ولت در پروسه بیوراک قرار گرفت. میانگین رشد قلمه های مرجانی در سازه بیوراک3/0 ±68/10 سانتی متر و میانگین رشد قلمه ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
تعیین غلظت و توزیع فصلی آلاینده‌های فتالات استر در آب‌های سطحی خلیج چابهار

محمود نصیری؛ مرتضی ضیاءالدینی؛ کمال الدین کر

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 109-120

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.108607.2085

چکیده
  چکیده :آلودگی اکوسیستم های آبی، موجودات زنده را درگیر مشکلات جدی نموده است. این مطالعه به منظور تعیین غلظت و توزیع فصلی دو ترکیب پرمصرف فتالات استر شامل DnBP و DEHP در خلیج چابهار صورت گرفت. برای تعیین غلظت این آلاینده‌ها، نمونه‌برداری به صورت فصلی از آب‌های سطحی در 7 ایستگاه و با 4 بار تکرار در هر ایستگاه در خلیج چابهار انجام شد و پس از ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 46-55

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.14167

چکیده
  در این مطالعه پراکنش و فراوانی ستاره شکنندهMacrophiothrix cheneyi در مناطق بین جزر و مدی خلیج چابهار واقع در دریای عمان با توجه به تغییرات زمانی و مکانی در طول یک سال از آبان ماه 1387 لغایت شهریورماه 1388 در 5 ایستگاه انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. طی این تحقیق نمونه برداری هر دو ماه یکبار به صورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات m1*m1 انجام شد. نتایج بدست ...  بیشتر

بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار

آرش شکوری؛ عبدالصمد دهقان؛ مریم یزدانی فشتمی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12278

چکیده
  پویایی جمعیت‌ها در ارتباط با محیط زیست آنها است و ثبات زیستگاه و شرایط محیطی به عنوان عامل موثر در تنوع زیستی و فراوانی موجودات زنده مطرح می‌باشد. هدف اصلی از این مطالعه ت تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه جزر و مدی خلیج چابهار می باشد، در طی این پژوهش درصد مواد آلی، رطوبت، دانه بندی رسوب، تراکم، غالبیت، غنای گونه‌ای و یکنواختی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار

مرتضی ضیاءالدینی؛ علی مهدی نیا؛ زهرا یوسفیان پور

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 56-66

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.6777

چکیده
  نرم تنان به دلیل توزیع جغرافیایی گسترده، فراوانی بالا در محیط بستر دریا، جذب انتخابی یون های خاص و طبیعت ساکن خود، به طور قابل ملاحظه ای برای شاخص بودن زیستی مناسب می باشند. کیتون، نرم تنی از شاخه ی بسپار صدفیان است و گونه ی lamyi آن روی صخره های ساحلی خلیج چابهار به وفور یافت می شود. بر اساس مطالعات صورت گرفته، این موجود می تواند به عنوان ...  بیشتر

اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار

محدثه میری؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ مهران لقمانی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7823

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات آب نمک تخلیه شده از کارخانه آب شیرین کن چابهار-کنارک بر روی محیط زیست دریا با استفاده از مطالعه ساختار جمعیت پرتاران صورت گرفت. نمونه¬برداری از رسوبات 7 ایستگاه در دو نوبت پیش مانسون و پس مانسون در سال 1390 بوسیله گرب Van Veen با سطح مقطع 025/0 متر مربع انجام شد که 5 ایستگاه اطراف کارخانه و 2 ایستگاه بعنوان کنترل ...  بیشتر