مهندسی دریا
بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم

شهرزاد نیکبخت؛ احمد حاجیوند؛ مصطفی جعفرزاده خطیبانی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 40-52

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.88599.2015

چکیده
  توان مورد نیاز برای حرکت کشتی در شرایط دریایی به‌دلیل مقاومت اضافی ناشی از موج به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. دامنه بزرگی این مقاومت اضافی بین 15 تا 30 درصد مقاومت کل آب آرام کشتی است. امروزه، یکی از موضوعات مهم در معماری کشتی طراحی بدنه شناور با مقاومت اضافی حداقل است که گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید کند. روش‌های عددی ویسکوز و غیرویسکوز ...  بیشتر