مهندسی دریا
حل عددی معادلات جریان پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرک و در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش Lie group

امین قائمیان؛ محسن صادقیان کردآبادی؛ منوچهر فدوی اردستانی فدوی اردستانی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 52-64

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.47002

چکیده
  در مطالعه ی پیش رو به حل معادلات پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرکپرداخته شده است. همچنین سعی شده است که در معادله ی انرژی ، مولفه های انتقال حرارت تشعشعی نیز در نظر گرفته شود. روش حل مورد استفاده برای حل معادلات غیر خطی فوق ، روش Lie group می‌باشد. در این روش به کمک یک الگوریتم تکراری شرایط اولیه برای حل معادلات دیفرانسیل با دقت نسبتا خوبی ...  بیشتر