علوم زیستی دریا
تاثیر عصاره‌ حنا‌(Lawsonia inermis) ‌بر میکروجلبک Chlorella vulgaris

محبوبه محمدی؛ غلام رضا شریفی سیرچی؛ مرتضی یوسف زادی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 12-22

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.245675.2390

چکیده
  پدیده بیوفولینگ خسارت اقتصادی بزرگی را روی ساخت و سازهای مصنوعی ایجاد می‌نماید به‌­طوری‌که با کاهش قدرت مانور شناورها و در نتیجه کاهش سرعت آن‌­ها موجب افزایش مصرف سوخت و هم‌­چنین افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود. امروزه مطالعات بسیاری در مورد رفع معضلات بیوفولینگ صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها، شناسایی ترکیبات ...  بیشتر