علوم زیستی دریا
اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀)

سلیمان حسن پور؛ امیر پرویز سلاطی؛ بهرام فلاحتکار؛ حمید محمدی آذرم

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 78-88

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.41156

چکیده
  اکسید شدن چربی در جیره غذایی ماهی، در اثر ورود اکسیژن، درجه حرارت بالا و کاتالیزورهای فلزی، امری معمول می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر، اثرات تغذیه با جیره حاوی روغن ماهی اکسید شده بر شاخص‌های رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) جوان، مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این آزمایش، 3 رژیم غذایی مختلف شامل: گروه شاهد، ...  بیشتر