مهندسی دریا
انتخاب ابعاد بهینه‌ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو

موسی دماوندی؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42317

چکیده
  جایروهای ضد غلتش از جمله تجهیزات کارآیی هستند که به‌منظور افزایش پایداری شناورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. جایروی ضد غلتش بر مبنای مفاهیم ژیروسکوپی و با استفاده از ممان حاصل از فلایویل، گشتاوری مخالف با گشتاور موج ایجاد کرده، جلوی رول ناخواسته‌ی شناور را می‌گیرد. نخستین گام در طراحی جایروی ضد غلتش، طراحی فلایویلی است که با توجه ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق

نگین دنیوی زاده؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل؛ سعید محمدزاده

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 45-57

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42946

چکیده
  شناور‌های تندروی پروازی با کاربری‌های گسترده و گوناگون تفریحی، ورزشی، تجاری و نظامی، به طور معمول دارای سرعت بالای 30 گره دریایی می‌باشند. با توجه به محدودیت‌های طراحی، به‌کارگیری سیستم نیروی محرکه در شناور‌های تندروی پروازی، یک موضوع بسیار کلیدی و حساس می‌باشد که با در نظر گرفتن ویژگی‌های مطلوب پروانه‌های نیمه‌مغروق، استفاده ...  بیشتر