معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا

سروه قادرپور؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ اسلام احمدیان

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7988

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه پروتکل استاندارد غنی¬سازی Artemia urmiana با روغن کلزا انجام شد. غنی¬سازی ناپلی A.urmiana در سه تراکم ناپلی و با سه غلظت روغن کلزا صورت گرفت که اثرات آن بر درصد بقا، طول کل و میزان اسیدهای چرب ناپلی A.urmiana در زمان¬های 6، 9، 12، 15 و 18 ساعت بعد از غنی¬سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. سیست¬های A.urmiana طبق روش استاندارد تخم¬گشایی ...  بیشتر

اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با روغن های گیاهی و ماهی بر ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان ( ( Oncorhynchs mykiss

اسماعیل کاظمی؛ ناصر آق؛ حسین مرادیان؛ سجاد نظری

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 92-102

چکیده
  مقدار اسیدهای چرب فوق غیر اشباع (HUFA) از شاخص های اصلی برای تعیین ارزش غذایی مواد مورد استفاده در تغذیه لارو آبزیان به شمار می رود. اسیدهای چرب مذکور نقش بسیار مهمی در حفظ سلامتی، رشد و بقای لارو آبزیان دارند. به این لحاظ روش های غنی سازی به منظور افزایش HUFA در ناپلیوس آرتمیا ابداع و توسعه یافته است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تغذیه ای ...  بیشتر

تأثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن‌های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش دما، شوری وکمبود اکسیژن

اسماعیل کاظمی؛ ناصر آق

دوره 11، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 42-51

چکیده
  استرس‌های غیر حاد می‌توانند فعالیت‌های رفتاری و فیزیولوژیک آبزیان پرورشی را تحت تأثیر قرار دهند و به کاهش مقاومت در برابر بیماری، سرعت رشد و همچنین کاهش تولید منجر شوند. آرتمیای غنی شده با مواد مغذی ضروری خصوصاً اسیدهای چرب بلند زنجیره جهت افزایش رشد و درصد بقا و مقاومت در برابر تنش های محیطی و بیماری‌های عفونی در گونه های مختلف ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی

ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محمد نوری؛ ناصر آق

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 1-7

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر شوری‌های50، 100، 150، 200 و 250 ppt بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخم گشایی سیست‌ها،200 عدد ناپلیوس در ظروف استوانه‌ای مخروطی 5/1 لیتری حاوی یک لیتر آب با شوری‌های مذکور تا مرحله بلوغ پرورش داده شدند. پس از بلوغ آرتمیاها، 3 ماده بکرزا به صورت تصادفی از هر 5 سطح شوری جدا شده  و در 4 تکرار ...  بیشتر