مهندسی دریا
تخمین توان کشتی‌های کانتینربر در مرحله طراحی اولیه با استفاده از روش رگرسیون خطی چند‌گانه

محسن شجاعی؛ مصطفی جعفرزاده خطیبانی؛ اعتمادالدین رابعی غلامی

دوره 22، شماره 4 ، آذر 1402، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.199000.2306

چکیده
  تخمین توان مورد نیاز رانش یک شناور در طراحی اولیه از دو جنبه تخمین وزن ماشین‌آلات به عنوان تابعی از توان مورد نیاز و تخمین مقدار سوخت مورد نیاز و عامل تاثیرگذار در برآورد اولیه ظرفیت مخازن شناور حائز اهمیت می‌باشد. این تخمین می‌تواند از طریق روابط تجربی یا با استفاده از شناورهای مشابه موجود حاصل گردد. روابط تجربی موجود برای تخمین ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم

شهرزاد نیکبخت؛ احمد حاجیوند؛ مصطفی جعفرزاده خطیبانی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 40-52

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.88599.2015

چکیده
  توان مورد نیاز برای حرکت کشتی در شرایط دریایی به‌دلیل مقاومت اضافی ناشی از موج به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. دامنه بزرگی این مقاومت اضافی بین 15 تا 30 درصد مقاومت کل آب آرام کشتی است. امروزه، یکی از موضوعات مهم در معماری کشتی طراحی بدنه شناور با مقاومت اضافی حداقل است که گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید کند. روش‌های عددی ویسکوز و غیرویسکوز ...  بیشتر