علوم غیر‌زیستی دریا
روش بهینه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش منطقه سادات حسینی استان خوزستان

محمدعلی روشنی؛ مهدی مومی پور؛ حکیمه امانی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.317867.2454

چکیده
  زمین‌لغزش‌ها نوعی حرکت دامنه‌ای هستند که موجب خسارات جانی، مالی و زیست‌محیطی قابل توجهی شده‌اند. با توجه به اثرات مخرب این پدیده بر سیستم‌های اجتماعی- اقتصادی و طبیعی، شناخت نواحی مستعد حرکت توده‌ای و زمین‌لغزش در سطح کشور برای استفاده در برنامه ریزی آمایش سرزمین بسیار ضروری است. منطقه سادات حسینی به دلیل شرایط لیتولوژیکی، اقلیمی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه کیفیت آبهای ساحلی با تصاویر ماهواره ای فراطیفی Hyperion- مطالعه موردی ساحل اروندکنار

مهدی مومی پور

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 111-120

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.10546

چکیده
  امروزه اکثر منابع آب دچار تخریب کیفیت شده اند. سنجش از دور می تواند نقش مهمی را در ارزیابی کیفیت آب و مدیریت آن ایفا نماید. منابع آلودگی اغلب به آسانی می توانند بوسیله سنجش از دور تشخیص داده شوند، بخصوص وقتی بوسیله کانالهای روباز به داخل دریاچه یا رودخانه تخلیه شوند. امروزه سنجش از دور به عنوان ابزاری بسیار قوی مطرح بوده که جایگاه خاصی ...  بیشتر