مطالعه ساختار لایه ای خلیج فارس به خلیج عمان و تاثیر آن بر روی انتشار صوت با چشمه های آکوستیکی نزدیک جریان نفوذی در فصل بهار

محمد اکبری نسب؛ مسعود صدری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ وحید چگینی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 110-120

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از اندازه گیری های پروژه بین المللی joint Global Ocean Flux Study(JGOFS) در فصل بهار 1996 ، تغییرات پارامترهای هیدروفیزیکی و هیدروآکوستیکی خلیج عمان مورد مطالعه قرار داده شد. با ترسیم نیمرخ های افقی خروجی خلیج فارس به دریای عمان در این فصل مشاهده شد، که در تمام مقاطع ساختار ریز که معرف اختلاط آبهای اطراف توسط جریان نفوذی ترموهالین ...  بیشتر

مدل سازی عددی و برآورد انرژی تجدیدپذیر جریان های جزر و مدی در خورموسی

مسعود محموداف؛ وحید چگینی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 63-73

چکیده
  در این مقاله با استفاده از دو مدل عددی سه بعدی هیدرودینامیک دریا COHERENS و BOM به مطالعه و برآورد انرژی‌های جریان‌های جزر و مدی در خور موسی پرداخته شده است. ابتدا هیدرودینامیک منطقه تحت اثر 6 مؤلفه‌ی اصلی جزر و مدی، با قابلیت تفکیک 250 متر و در 10 تراز قایم، شبیه‌سازی شده و نتایج هر دو مدل با جریان‌سنجی‌های به عمل آمده توسط مؤسسه ملی اقیانوس ...  بیشتر

برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق

امیر اشتری لرکی؛ مسعود صدری نسب؛ ماتیاس تامچک؛ وحید چگینی؛ عامر کعبی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 16-24

چکیده
  خور دورق در قسمت انتهای شمال غربی خور موسی در جنوب غربی ایران واقع گردیده است. موج جزرومدی وارد شده از خلیج فارس به این خور بر اثر پدیده تشدید به دامنه ای در حدود شش متر می رسد. نوع جزرومد در این خور آمیخته(نیم روزانه نا برابر) است. دراین مطالعه جزرومد در خور دورق توسط قسمت هیدرودینامیکی مدل کوهیرنس شبیه سازی گردیده وبا استفاده از رابطه ...  بیشتر