علوم زیستی دریا
اثرات دفعات غذادهی بر شاخص های تولید در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss)

مژده نهایت؛ محمد ذاکری؛ امیر پرویز سلاطی؛ احمد قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.287270.2432

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین اثر دفعات غذادهی بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی در قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) طراحی گردید. در این آزمایش تعداد 216 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 11/0± 38 گرم در 18 تانک فایبرگلاس 300 لیتری بصورت کاملاً تصادفی توزیع شدند. 3 تیمار آزمایشی شامل دفعات مختلف غذادهی 1، 3 و 5 نوبت در روز (بترتیب ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثر روابط متقابل غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی سه گونه تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)، آبی (Oreochromis aureus) و زیلی (Captodon zilli) در نسبت‌های وزنی مختلف در شرایط آزمایشگاهی

هومن مکوندی؛ مهسا حقی؛ محمد ذاکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.405641.2542

چکیده
  رفتار غذایی متقابل گونه‌های مختلف تیلاپیا و تاثیر آن بر شاخص‌های رشد و بازماندگی در وزن‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی طراحی بررسی گردید. در این آزمایش 4 گروه آزمایشیِ شاهد ، تقابل دو گونه O. aureus-C. zilli، تقابل دو گونه O. niloticus- O. aureus و تقابل دو گونه O. niloticus -C. zilli، براساس اوزان مختلف در یک دوره 60 روزه مورد بررسی قرار‌گرفت. اکثر شاخص‌های مربوط ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات سینرژیسمی مکمل غذایی نانوذرات سلنیوم و منیزیم بر رشد و آنزیم های گوارشی ماهی سی باس آسیایی(Lates calcarifer)

حامد دیلمی پور؛ سید محمد موسوی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ سعید کیوان شکوه

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.151646.2208

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثر نانوذرات سلنیوم، منیزیم و ترکیب آنها بر رشد و آنزیم ­های گوارشی ماهی سی­باس آسیایی با میانگین وزنی 1/16±32/78 گرم به مدت 42 روز انجام گرفت. پس از سازگاری با شرایط آزمایشی، 96 ماهی به صورت کاملا تصادفی در 12 تانک استوانه­ای فایبرگلاس 300 لیتری به تعداد مساوی توزیع شدند. 4 تیمار شامل تیمار کنترل، تیمار  mg/kg4 ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان

زهرا معصومی؛ محمد ذاکری؛ سید محمد موسوی؛ وحید یاوری

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.117557.2114

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری آب بر شاخص‌های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 350 قطعه میگو با متوسط وزن و طول اولیه 18/0±55/5 گرم و 15/0±81/8 سانتی‌متر، در 27 مخزن بتنی با ظرفیت 10 تن آب (طول: cm 600، عرض: cm 170 و ارتفاع: cm 100) توزیع گردیدند. تیماربندی براساس طرح ماتریکس ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب‌های سواحل خوزستان

عاطفه سلیمانی فارسانی؛ مهسا حقی؛ محمد ذاکری؛ مجید شکاری

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 37-46

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.121396.2131

چکیده
  استراتژی تغذیه‌ای خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) از فروردین تا اسفند ماه 1395 به صورت ماهانه در سواحل استان خوزستان انجام شد. صید نمونه‌ها با استفاده از تور ترال انجام شد. اقلام غذایی مورد تغذیه در معده P. pelagicus، درصد فراوانی وقوع هر طعمه و درصد فراوانی آن‌ها بررسی گردید. اقلام غذایی از گروه‌های متفاوتی همچون سخت‌پوستان، نرم‌تنان، فیتوپلانکتون‌ها، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن

اسد اسدی عیدی وند؛ سید محمد موسوی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ محمد ذاکری؛ نسیم زنگویی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 76-86

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.43400.1772

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی پارامترهای زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در زمان تخم‌ریزی و پس از تخم-ریزی انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 60 ماهی در طی 3 ماه، به ترتیب در شهریور ماه در آب شیرین (رودخانه کارون در خرمشهر) (ایستگاه 1)، شهریور ماه در آب شور (سواحل هندیجان) (ایستگاه 2 )، مهر ماه در آب شور (ایستگاه 3) و آبان ماه و در آب شور(ایستگاه 4) صید و نمونه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta

نگار بیرمی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ حمید محمدی آذرم

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43644

چکیده
  در این تحقیق اثرات لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) بررسی شد. بدین منظور تعداد 180 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 4/1 ± 59/37 گرم، به طور تصادفی در 18 تانک توزیع گردیدند. ماهیان به مدت 8 هفته، سه بار در روز در حد سیری و با 6 جیره غذایی که عبارت بودند از: تیمار اول (شاهد): بدون مکمل اسید آمینه، تیمار دوم: ...  بیشتر

دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک

مهسا حقی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ محمد باقر نبوی؛ محمد حسن نامی؛ محمد ذاکری؛ محمد بداغی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 3-15

چکیده
  در مطالعه حاضر الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها و وابستگی آنها به نوع ذرات رسوبی بستر دریا با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در منطقه ای با مساحت تقریبی 233 کیلومتر مربع انجام پذیرفت. داده های ژئوفیزیکی بوسیله سینگل بیم اکوساندر و سیستم تعیین موقعیت مکانی افتراقی تعیین گردید. برای بررسی بافت رسوبی ...  بیشتر

مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus

محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 58-66

چکیده
  محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی شانک زرد باله نر و ماده با استفاده از روش HPLC تعیین گردید. تفاوتهای کمی بین اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه براساس جنسیت (نر و ماده) و مکان (طبیعی و پرورشی) بدست آمد. براساس نتایج در تمام نمونه های مورد مطالعه اسید آمینه لیزین و ایزولوسین بعنوان اسیدهای آمینه ضروری و اسید ...  بیشتر